Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 218)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 30.07: Kho tàng đích thực

Flower15
Kiểm điểm cuộc sống xem bạn còn đang khư khư cố giữ “tài sản” nào mà chưa chịu bán đi để có đủ khả năng mua được kho tàng Nước Trời.

Read More »

Ngày 29.07: Tất cả vì Giê-su

Flower15
Mỗi khi làm việc gì bạn hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện.

Read More »

Ngày 28.07: Nhỏ nhưng không nhỏ

Flower15
Chu toàn những công việc bổn phận hằng ngày của bạn với lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

Read More »

Ngày 27.07: Nước Trời, viên ngọc quý

Flower15
Bạn có đi tìm và tìm được viên ngọc quý Nước Trời chưa? Bạn có xác tín nào về viên ngọc quý ấy?

Read More »

Ngày 26.07: Loại đất nào cho Lời Chúa?

Flower15
Sau khi đọc Lời Chúa, bạn thinh lặng suy niệm và cầu nguyện với Chúa.

Read More »

Ngày 25.07:Không biết xin gì!

Flower15
Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nên chúng ta hãy bắt đầu các công việc bằng việc cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài cầu thay nguyện giúp chúng ta theo đúng ý Thiên Chúa (Rm 8,26-27).

Read More »

Ngày 24.07: Phúc vì được thấy, được nghe

Ngày nay không ai thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt nữa, nhưng nhiều tâm hồn bé mọn vẫn “thật có phúc” vì được Ngài chinh phục cách sâu xa.

Read More »

Ngày 23.07: Mảnh đất tốt

Dành ít phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa.

Read More »

Ngày 22.07: Gặp và thấy

Xin ơn nhận ra Chúa Giê-su hiện diện nơi những người sống quanh tôi, đặc biệt trong gia đình tôi.

Read More »

Ngày 21.07: Ơn cứu độ không trừ ai

Để thực thi sứ mạng Phúc Âm hoá, bạn phải được Phúc Âm hoá trước đã. Mời bạn trung thành việc học hỏi Lời Chúa và suy niệm Phúc Âm mỗi ngày.

Read More »