Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 10.02: Tôn kính chúa từ con tim

Tôi chu toàn các qui định về tham gia phụng vụ, đồng thời cũng cố gắng sống tình mến với Chúa và với người lân cận.

Read More »

Ngày 09.02: Xin ít, cho nhiều! Miễn là đúng ý Chúa.

Hãy tâm niệm lời này: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Read More »

Ngày 08.02: Ngôn hành hợp nhất

Cuối một ngày, cuối một tháng, ngày cuối năm là cơ hội thuận tiện tôi dành ít thời gian nhìn lại, lượng giá hoạt động của mình và rút kinh nghiệm cho thời gian sắp đến.

Read More »

Ngày 07.02: Về lại bên Chúa

Cuối một ngày, cuối một tháng, ngày cuối năm là cơ hội thuận tiện tôi dành ít thời gian nhìn lại, lượng giá hoạt động của mình và rút kinh nghiệm cho thời gian sắp đến.

Read More »

Ngày 06.02: “Sự thật giải thoát anh em”

Con xin nguyện đi theo đường của Thầy Giê-su, để con có được sự thật và sự thật dẫn con đến sự sống.

Read More »

Ngày 05.02: Những môn đệ thừa sai

Thăm một bệnh nhân hoặc người già neo đơn gần nhà bạn.

Read More »

Ngày 04.02: Khám phá ngọc trong đá

Tập nhận ra một khía cạnh tích cực, một đức tính nổi bật của những người sống quanh mình.

Read More »

Ngày 03.02: Đụng chạm đến Chúa để được biến đổi

Hằng ngày, hằng tuần tôi sẽ chú tâm đến việc đón rước Chúa Giêsu vào tâm hồn trong lúc hiệp lễ: chuẩn bị cẩn thận trước khi rước Chúa, sốt sắng cảm tạ Chúa khi về chỗ ngồi.

Read More »

Ngày 02.02: Dâng mà không mất

Người sống đời tận hiến cho Chúa đúng thực cũng là sống hiến mình cho tha nhân. Ngườikhông sống đời tận hiến thì nâng đỡ và cầu nguyện cho bậc sống đặc biệt này.

Read More »

Ngày 01.02: Dõi theo “hiện tượng Giê-su”

Tôi sẽ dành thời gian đọc, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và nỗ lực áp dụng Lời ấy trong cuộc sống.

Read More »