Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 07.09.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật bằng cách yêu mến và phục vụ tha nhân.  

Read More »

Ngày 06.09.2015: Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Đừng giả điếc làm ngơ trước nổi khổ của tha nhân.  

Read More »

Ngày 05.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Làm việc bác aí trong ngày Chúa Nhật.  

Read More »

Ngày 04.09.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Đừng xét đoán người khác theo vẻ chủ quan của ta.  

Read More »

Ngày 03.09.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Giữ luật Chúa và Giáo huấn Giáo hội một cách nghiêm túc.  

Read More »

Ngày 02.09.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Tập có thói quen cầu nguyện mỗi ngày.  

Read More »

Ngày 01.09.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Nhận ra ý Chúa trong mỗi biến cố hằng ngày.  

Read More »

Ngày 31.08.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Điều gì ta làm cho anh em là ta đang làm cho Chúa.  

Read More »

Ngày 30.08.2015: Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: An tâm sống theo lời Chúa dạy.  

Read More »

Ngày 29.08.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Kiên quyết sống theo sự thật và công bình.  

Read More »