Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 210)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 18.10: Sứ điệp bình an

Hôm nay bạn hãy chủ ý nói một lời bình an thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác cùng với bạn.

Read More »

Ngày 17.10: Rao giảng trên mái nhà

Nếu có dịp bạn e-mail một câu Lời Chúa cho một người bạn của mình.

Read More »

Ngày 16.10: Nợ máu các ngôn sứ

Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài người ta mới là kẻ giết các ngôn sứ,

Read More »

Ngày 15.10: Như cây liền cành

Thịt Máu Chúa, dưới hình bánh rượu, được chan hoà trong máu thịt của chúng ta khi chúng ta rước lễ.

Read More »

Ngày 14.10: Chén đĩa và người Pha-ri-sêu

Thường xuyên chú ý tẩy sạch tâm hồn mình bằng bí tích hoà giải.

Read More »

Ngày 13.10: Tin vì được yêu mến

Bạn có biết không, phép lạ vẫn diễn ra hằng ngày trong đời bạn, trong thế giới. 

Read More »

Ngày 12.10: Đáp lại lời mời của Chúa

Mỗi ngày tôi dành thời giờ cho việc cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa.

Read More »

Ngày 11.10: Nghe và sống Lời Chúa như Mẹ

Học thuộc lòng một câu Lời Chúa và đem ra thực hành.

Read More »

Ngày 10.10: Đứng về phía Chúa Giê-su

Mỗi sáng thức dậy tôi có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống, và cố gắng thực hiện điều tích cực ấy cho một người lân cận của mình.

Read More »

Ngày 09.10: Không vì tình cũng vì lì!

Nán lại ít phút sau giờ cầu nguyện tại gia đình để khẩn nài với Chúa điều bạn đang cầu xin Ngài.

Read More »