Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 210)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 24.04: Anh em là chứng nhân

Làm chứng nhân là người kể câu chuyện Đức Ki-tô phục sinh với tư cách một người trong cuộc. Câu chuyện “Chúa Phục sinh và tôi” cũng là câu chuyện của tôi, là điều tôi đã trải nghiệm.

Read More »

Ngày 23.04: Xin Chúa ở lại với con

Sống niềm tin vào Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn luôn là một thách đố đối với người Ki-tô hữu, trong đó có bạn và tôi. 

Read More »

Ngày 22.04: Nghe Chúa gọi tên tôi

Sắp xếp chương trình sống để có thời giờ suy niệm Lời Chúa cách cá nhân cũng như chung trong gia đình và cộng đoàn của bạn.

Read More »

Ngày 21.04: Tin Mừng cho mọi người

Hãy nói về Chúa cho con cái, cho giáo dân, cho dự tòng... “như mẹ nói chuyện với con” (Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng, số 138).

Read More »

Ngày 20.04: “Người đã sống lại như lời Thánh Kinh”

Bạn dành thời gian suy niệm Lời Chúa hoặc viếng Thánh Thể để gặp gỡ Đức Ki-tô phục sinh.

Read More »

Ngày 19.04: Chúa chết

Gác lại việc vui đùa, tiết chế ăn uống, gia tăng việc bác ái để đồng cảm với cuộc khổ nạn của Chúa.

Read More »

Ngày 18.04: Ngài đã chết vì tôi

Thánh Bê-na-đô đã nói: “Chúa Ki-tô đã kích thích tình yêu nhân loại bằng cái chết của mình”. Bạn có cảm thấy mình được rung động bởi tình yêu thập giá Chúa hôm nay không?

Read More »

Ngày 17.04: Kéo dài bữa tiệc hiệp thông

Tập thực hành đức yêu thương và phục vụ trong những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày để dâng những công việc bác ái đó làm của lễ mỗi khi bạn tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

Read More »

Ngày 16.04: Đức Giê-su, người bị phản bội

Dốc lòng chừa một tội mà bạn hay phạm nhất. Và khi có ai đó nhắc nhở về một khuyết điểm hay góp ý xây dựng cho bạn về một điều gì đó, bạn không bực tức, tự ái 

Read More »

Ngày 15.04: Trung thành với tình yêu

Là môn đệ của Thầy Giê-su, chúng ta có đồng cảm và chia sẻ sứ mạng của Ngài chưa? Thiết nghĩ, điều tối thiểu mà mỗi người chúng ta phải có, đó là lòng trung thành với Thầy Giê-su. 

Read More »