Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 209)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 15.04: Thân thiết thầy – trò

Hiểu thấu được tâm tình của Đức Giê-su bạn có cảm thấy được đánh động sâu xa cả con người của bạn không? 

Read More »

Ngày 14.05: Chúa chọn người Chúa muốn

Ôn lại quá trình ơn gọi của mình và dâng lời tạ ơn Chúa.

Read More »

Ngày 13.05: Nghe – tin – theo

Ý thức mình là con chiên nhỏ trong đoàn chiên Chúa, bạn luôn trung thành với việc suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Read More »

Ngày 12.05: Biết và yêu Chúa Giê-su

Sứ mệnh Tân Phúc Âm hóa thúc bách chúng ta găïp gỡ Đức Ki-tô mỗi ngày, đồng thời đổi mới cách trình bày Chúa cho những người sống chung quanh chúng ta.

Read More »

Ngày 11.05: Giê-su, cửa và mục tử tốt lành

Làm một việc để góp phần xây dựng Hội Thánh hoặc tham gia một công tác tông đồ để chứng minh bạn thuộc về đàn chiên của Chúa.

Read More »

Ngày 10.05: Tấm lòng đáp lại tấm lòng

Khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa đã dành cho chúng ta tất cả tấm lòng. Bạn, bạn cũng sẽ dành cho Ngài tất cả tấm lòng chứ?

Read More »

Ngày 09.05: Sự sống từ thịt máu Chúa

Tình yêu đích thực là tình yêu đem lại cho người mình yêu một tương lai.

Read More »

Ngày 08.05: Tấm bánh tình yêu tự hiến

Khi dâng lễ, tấm bánh có gợi cho bạn điều gì về tình yêu của Chúa Giê-su không? Và khi rước Ngài, bạn cảm nghiệm được tình yêu ấy không?

Read More »

Ngày 07.05: “Ta là bánh hằng sống”

Có bao giờ bạn nếm được sự no thỏa như Lời Chúa Giêsu nói đây chưa? Mời bạn hãy sống cảm nghiệm của khám phá này bằng cách đến với Chúa Giêsu và tin vào Người.

Read More »

Ngày 06.05: Bánh bởi Trời đích thực

Người ta ưu tư về nạn đói cơm bánh, vấn đề muôn thuở của con người; điều đó là đúng và thật khẩn thiết.

Read More »