Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 200)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 17.12: Con Thiên Chúa, trong cùng gia phả với con người

Ghi tiếp bản gia phả trên như sau: “X. (tên một người mà bạn không ưa), con cái Chúa, được cứu độ trong Đức Kitô, là anh em của tôi.”

Read More »

Ngày 16.12: Lời cảnh cáo gây “sốc”

Ta thường xuyên xét mình hằng ngày để ý thức mình là tội nhân cần ơn Chúa tha thứ. Đồng thời ta tập khám phá những điểm tốt nơi anh chị em xung quanh.

Read More »

Ngày 15.12: Chữa bệnh “Gato”

Làm một việc bác ái kín đáo cho một người anh em bé mọn.

Read More »

Ngày 14.12: Người làm chứng trung thực

Thực hành Lời Chúa: “Có nói có, không nói không” (Mt 5,37).

Read More »

Ngày 13.12: Chúa đến, nhưng…

Viếng thăm một người “bé nhỏ” như viếng thăm Chúa đang nằm trong máng cỏ. Tiếp đón một người như đón Chúa giáng sinh.

Read More »

Ngày 12.12: Nhận biết Chúa

 Ơn cứu độ của Chúa Giê-su có giá trị với tất cả mọi người vì chu toàn thánh ý Chúa Cha chứ không phải theo những chỉ định của con người. 

Read More »

Ngày 11.12: Tầm quan trọng của ngôn sứ

Mỗi ngày nói về Chúa một lần cho người khác.

Read More »

Ngày 10.12: Lời Chúa bổ sức cho tâm hồn

Bắt đầu hôm nay, mở Kinh Thánh, đọc và suy niệm.

Read More »

Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ vô nhiễm tội truyền / Ơn Chúa trời thương ban / Muôn đời trước tôn nhan / Cõi trời thiêng miên viễn

Read More »

Ngày 09.12: Chúa muốn mọi người được cứu độ

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ước gì niềm vui ấy là ý thức mình được Thiên Chúa cứu độ.

Read More »