Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 25.05.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật VIII Thường Niên

Sống lời Chúa: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Read More »

Ngày 23.05.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Sống Lời Chúa: Đến với nhau với những lời nói khích lệ và an ủi.

Read More »

Ngày 22.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Dám nhận trách nhiệm dù to hay nhỏ để phục vụ Giáo hội và tha nhân

Read More »

Ngày 21.05.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho sự hiệp nhất nơi họ đạo, nơi gia đình chúng ta.

Read More »

Ngày 20.05.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Sống Lời Chúa: Không trách cứ hay buồn than trước nghịch cảnh, nhưng hãy vững tin vì biết có Chúa luôn giữ gìn.

Read More »

Ngày 18.05.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Sống Lời Chúa: sẵn sàng đón nhận những bất lợi xảy đến trong đời vì tin rằng có Chúa đang ở kề bên.

Read More »

Ngày 17.05.2015: Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên

Sống Lời Chúa: Không ai lên thiên đàng một mình. Mỗi người có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ.

Read More »

Ngày 16.05.2015: ThứBảy sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống đạo tốt bằng việc đi lễ và thi hành bác ai với anh chị em.

Read More »

Ngày 15.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống đạo tốt bằng việc đi lễ và thi hành bác ai với anh chị em.

Read More »

Ngày 14.05.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Sống Lời Chúa: Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

Read More »