Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 2)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.4.2019: Đấng chết thay cho dân

Read More »

Ngày 12.4.2019: Sống và làm chứng cho đức tin

Read More »

Ngày 11.4.2019: Đức Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất

Read More »

Ngày 10.4.2019: Tự do của con cái Chúa

Read More »

Ngày 09.4.2019: Vững tin vào Chúa

Read More »

Ngày 08.4.2019: Xin Chúa gia tăng đức tin

Read More »

Ngày 07.4.2019: Tránh kết án lẫn nhau

Read More »

Ngày 06.4.2019: Sống đức tin Chúa ban

Read More »

Ngày 05.4.2019: Theo Đức Giêsu

Read More »

Ngày 04.4.2019: Thiên Chúa là tình yêu

Read More »