Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 198)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 27.08: Đừng giả hình!

Nhiều khi bạn hay nổi nóng vì chạm tự ái hay vì mất sỹ diện khiến vỏ bọc con người bạn bị bóc trần. Hôm nay bạn thử một lần không nổi nóng khi gặp chuyện như thế.

Read More »

Ngày 26.08: Lề luật: công lý, nhân ái và thành tín

Thánh Phaolô cho biết, Lề Luật là người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin (x. Gl 3,24).

Read More »

Ngày 25.08: Khoá cửa không cho vào!

Dành thời gian xét mình nghiêm túc để khám phá “bộ mặt thật” của mình trong thời gian này.

Read More »

Ngày 24.08: Anh em nói Thầy là ai?

Cuộc sống Ki-tô hữu của tôi cần có những thời khắc rút vào sa mạc tâm hồn mình, để tĩnh tâm, để đặt câu hỏi và trả lời với Chúa Giê-su: Trong thực tế, Ngài là ai đối với tôi?

Read More »

Ngày 23.08: Sống tinh thần phục vụ

Làm một việc nhỏ bé mỗi ngày để giúp đỡ người bên cạnh ta.

Read More »

Ngày 22.08: Đức khiết tịnh lên ngôi

Kiên quyết loại trừ mọi ý nghĩ hành vi nghịch với đức khiết tịnh trong các mối quan hệ với tha nhân.

Read More »

Ngày 21.08: Biết chuẩn bị tiệc cưới Nước Trời

Tôi cố gắng dự lễ Chúa Nhật và lễ trọng, trừ khi có những lý do bất khả kháng.

Read More »

Ngày 20.08: Yêu thương vượt quá công bình

Mỗi ngày cố gắng làm một nghĩa cử yêu thương, hay cho, tặng cách vô vị lợi.

Read More »

Ngày 19.08:Theo Chúa, được gì?

Mỗi khi bạn thấy hoang mang nản lòng, mời bạn ngồi xuống, đọc lại Lời Chúa trên đây để gặp được linh dược giúp lên “dây cót”, tăng lực và bồi bổ tinh thần của chúng ta.

Read More »

Ngày 18.08: Điều răn nhỏ mỗi ngày

Tôi sống những điều răn Chúa dạy cách tốt nhất có thể, đặc biệt thực hiện điều răn hiếu thảo với những người thân trong gia đình.

Read More »