Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 193)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 21.01: Chúa Giê-su buồn bực

Vui với người vui, khóc với người khóc. Có như thế, ta mới thực sự là con một Cha trên trời, Đấng cho “mưa trên người lành lẫn kẻ dữ."

Read More »

Ngày 20.01: Tránh thói nệ luật

Hôm nay bạn cố gắng làm mọi việc bổn phận với cả tấm lòng.

Read More »

Ngày 19.01: So sánh

Ăn chay trong khiêm tốn, trong phục vụ và trong yêu thương.

Read More »

Ngày 18.01: Chúng tôi đã gặp

Trong năm Tân Phúc Âm hoá này, mỗi khi có dịp, bạn nói về Chúa, về niềm tin của mình cho những người chưa biết.

Read More »

Ngày 17.01: Đừng tự loại mình

Tìm ra ưu điểm của người khác và nói tốt về họ.

Read More »

Ngày 16.01: Chữa lành và tha tội

Siêng năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cách ý thức, vì đây là phương tiện chính thức Chúa dùng để chữa trị chúng ta.

Read More »

Ngày 15.01: Lời Chúa chữa lành

Siêng năng rước lễ và suy niệm Lời Chúa, để nhờ sống với Chúa bạn sẽ dễ dàng đón nhận Chúa nơi những người khốn cùng.

Read More »

Ngày 14.01: Nói với Chúa về người khác

Để cụ thể mối quan tâm đến người khác, tôi quyết tâm mỗi ngày cầu nguyện cho một người nào đó.

Read More »

Ngày 13.01: Uy quyền của Lời Chúa

Dành ít là 5 phút mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Read More »

Ngày 12.01: Việc cần làm ngay

Các môn đệ đầu tiên nghe Chúa gọi đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa ngay, sẵn sàng bước vào cuộc sống ở gần Chúa.

Read More »