Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 192)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ vô nhiễm tội truyền / Ơn Chúa trời thương ban / Muôn đời trước tôn nhan / Cõi trời thiêng miên viễn

Read More »

Ngày 09.12: Chúa muốn mọi người được cứu độ

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ước gì niềm vui ấy là ý thức mình được Thiên Chúa cứu độ.

Read More »

Ngày 08.12: Xin vâng

Lời “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a vẫn được lặp lại trong đời sống Kitô hữu mỗi ngày.

Read More »

Ngày 07.12: Tiền hô của Đấng Ki-tô

Tôi ý thức mình phải chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh năm nay qua việc dọn đường trên đây.

Read More »

Ngày 06.12: Vô điều kiện

Tâm niệm “Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh” (x. 1Cr 4,7), để sống quảng đại hơn.

Read More »

Ngày 05.12: Được thúc đẩy rao giảng

“Nếu chúng ta đã nhận được tình yêu có sức đem lại ý nghĩa cho cuộc sống mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác"

Read More »

Ngày 04.12: Nền tảng vững bền

Mỗi ngày, tôi ghi nhớ và cố gắng thực hành mục Sống Lời Chúa trong tập sách này.

Read More »

Ngày 03.12: Ơn gọi sứ mạng truyền giáo

Nhìn thấy bao anh chị em lân cận chưa biết Chúa, tôi xác tín như thánh Phao-lô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”

Read More »

Ngày 02.12: Nước Trời không là sản phẩm của trí tuệ

Mùa Vọng là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến. Nhưng Thiên Chúa chúng ta chờ là Thiên Chúa nào? 

Read More »

Ngày 01.12: Hộ chiếu Nước Trời

Trước khi rước lễ, tôi đọc những lời này của viên sĩ quan với lòng khiêm tốn, tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa Giê-su.

Read More »