Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 191)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 03.11: Mời người không nên mời

Hãy ban phát theo tiếng gọi của một con tim rộng mở, nhằm đến phúc lợi của tha nhân. 

Read More »

Ngày 02.11: Thấy, tin để được sống

Tôn kính và phục vụ ông bà cha mẹ với ý thức mình đang phục vụ Đức Ki-tô nơi các ngài.

Read More »

Ngày 01.11: Trở nên giống Chúa Ki-tô

Xác tín dù là tội nhân, tôi cũng có thể trở thành thánh nhân qua ơn Chúa và nỗ lực của mình.

Read More »

Ngày 31.10: Chúa Nhật là ngày thánh

Bất chấp những ánh mắt dò xét, Đức Giê-su vẫn chữa bệnh cho người phù thũng, cho họ thấy nghỉ làm việc không có nghĩa là nghỉ làm việc lành, việc cứu chữa.

Read More »

Ngày 30.10: Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem ơi!

 Như gà mẹ ấp ủ gà con. Đức Kitô dành cho dân Ngài một trái tim, một tấm lòng người MẸ…

Read More »

Ngày 29.10: Vào qua cửa hẹp

Lối đi vào Nước Thiên Chúa phải qua cánh cửa hẹp, cánh cửa duy nhất, cánh cửa mà chính Đức Giê-su cũng đã đi qua để vào.

Read More »

Ngày 28.10: Cầu nguyện là lẽ sống

Nhờ cầu nguyện mà chúng ta biết mình phải làm gì và công việc của chúng ta cũng nhờ đó mà thực sự là công việc của Chúa và để làm vinh danh Chúa.

Read More »

Ngày 27.10: Đừng đạo đức giả!

Bạn thử nghĩ một giải pháp sao cho việc “giữ ngày Chúa Nhật” thực sự là ngày giải phóng bạn khỏi mọi ràng buộc để bạn dành cho Chúa một ngày thật trọn vẹn.

Read More »

Ngày 26.10: Yêu Chúa, giới răn trọng nhất

Bạn quyết tâm làm một việc bày tỏ lòng mến Chúa và dâng lên Chúa với hết lòng mến yêu.

Read More »

Ngày 25.10: May ra nó có trái!

Đức tin luôn cần được vun xới, chăm bón; nếu không, không thể sinh hoa kết trái được.

Read More »