Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 188)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 03.12: Ơn gọi sứ mạng truyền giáo

Nhìn thấy bao anh chị em lân cận chưa biết Chúa, tôi xác tín như thánh Phao-lô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”

Read More »

Ngày 02.12: Nước Trời không là sản phẩm của trí tuệ

Mùa Vọng là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến. Nhưng Thiên Chúa chúng ta chờ là Thiên Chúa nào? 

Read More »

Ngày 01.12: Hộ chiếu Nước Trời

Trước khi rước lễ, tôi đọc những lời này của viên sĩ quan với lòng khiêm tốn, tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa Giê-su.

Read More »

Ngày 30.11: Hồi chuông thức tỉnh

Những gì làm tôi nhận ra và không nhận ra ơn Chúa ban trong đời sống?

Read More »

Ngày 29.11: Tỉnh thức và cầu nguyện

Mỗi ngày khi vừa thức dậy, tôi mở đầu một ngày sống bằng việc cầu xin Chúa Thánh Thần. 

Read More »

Ngày 28.11: Tiếng Chúa đang nói

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta” (Ga 10,27), tôi sẽ đọc lại câu này luôn để xin ơn được nhận ra tiếng Chúa, là Chủ Chăn đích thực của tôi.

Read More »

Ngày 27.11: Đứng thẳng và ngẩng đầu

Tôi sẽ tập tư thế đứng thẳng và ngẩng đầu lên để sống đúng tư thế người môn đệ Chúa Kitô: có lý tưởng, mục tiêu tối hậu cho cuộc đời, cũng như nỗ lực tránh những gì bất xứng với tư thế ấy.

Read More »

Ngày 26.11: Hy tế vì danh Chúa

Mỗi ngày một lễ hy sinh dâng Chúa để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.

Read More »

Ngày 25.11:Mọi sự sẽ qua đi

Luôn sẵn sàng chia sẻ cách quảng đại để sống siêu thoát đối với những sự chóng qua đời này.

Read More »

Ngày 24.11: Một chọn lựa sinh tử

Tập chọn những giá trị Nước Trời qua những việc thường ngày: chống lại cám dỗ tìm một thú vui bất chính, nỗ lực hy sinh cho một công tác tông đồ, cho việc bổn phận.

Read More »