Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 182)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 29.08: Phúc thay người “chịu khốn nạn vì đạo ngay”

Sống đạo là “sống-tử-đạo”. Để sống-tử-đạo bạn cần từ bỏ những gì?

Read More »

Ngày 28.08: Là người tôi trung của Chúa

Bạn chu toàn cách tốt nhất bổn phận hằng ngày trong tâm tình người tôi trung của Chúa.

Read More »

Ngày 27.08: Đừng giả hình!

Nhiều khi bạn hay nổi nóng vì chạm tự ái hay vì mất sỹ diện khiến vỏ bọc con người bạn bị bóc trần. Hôm nay bạn thử một lần không nổi nóng khi gặp chuyện như thế.

Read More »

Ngày 26.08: Lề luật: công lý, nhân ái và thành tín

Thánh Phaolô cho biết, Lề Luật là người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin (x. Gl 3,24).

Read More »

Ngày 25.08: Khoá cửa không cho vào!

Dành thời gian xét mình nghiêm túc để khám phá “bộ mặt thật” của mình trong thời gian này.

Read More »

Ngày 24.08: Anh em nói Thầy là ai?

Cuộc sống Ki-tô hữu của tôi cần có những thời khắc rút vào sa mạc tâm hồn mình, để tĩnh tâm, để đặt câu hỏi và trả lời với Chúa Giê-su: Trong thực tế, Ngài là ai đối với tôi?

Read More »

Ngày 23.08: Sống tinh thần phục vụ

Làm một việc nhỏ bé mỗi ngày để giúp đỡ người bên cạnh ta.

Read More »

Ngày 22.08: Đức khiết tịnh lên ngôi

Kiên quyết loại trừ mọi ý nghĩ hành vi nghịch với đức khiết tịnh trong các mối quan hệ với tha nhân.

Read More »

Ngày 21.08: Biết chuẩn bị tiệc cưới Nước Trời

Tôi cố gắng dự lễ Chúa Nhật và lễ trọng, trừ khi có những lý do bất khả kháng.

Read More »

Ngày 20.08: Yêu thương vượt quá công bình

Mỗi ngày cố gắng làm một nghĩa cử yêu thương, hay cho, tặng cách vô vị lợi.

Read More »