Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 182)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 23.10:Cùng ném lửa với Chúa Giê-su

LỬA soi sáng cho nhân loại biết con đường dẫn đưa đến hạnh phúc thật sự

Read More »

Ngày 22.10: Lại là lời gọi sẵn sàng

Thời gian là “tên trộm bất ngờ” thoắt đến rồi đi, và đã đi thì không bắt lại được. Tôi sẵn sàng bằng cách mau mắn quảng đại chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của tôi.

Read More »

Ngày 21.10: Hạnh phúc cho ai biết tỉnh thức chờ Chúa đến

Sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng của đời tôi, để tôi luôn làm điều tốt đẹp nhất cho những người tôi gặp gỡ hôm nay.

Read More »

Ngày 20.10: Của cải đích thực

Trước/sau mỗi hành động, tôi phản tỉnh và tự vấn: Tôi sẽ/đã làm gì để đem tinh thần Tin Mừng vào công việc này?

Read More »

Ngày 19.10: Thế gian khôn khéo

Trước/sau mỗi hành động, tôi phản tỉnh và tự vấn: Tôi sẽ/đã làm gì để đem tinh thần Tin Mừng vào công việc này?

Read More »

Ngày 18.10: Sứ điệp bình an

Hôm nay bạn hãy chủ ý nói một lời bình an thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác cùng với bạn.

Read More »

Ngày 17.10: Rao giảng trên mái nhà

Nếu có dịp bạn e-mail một câu Lời Chúa cho một người bạn của mình.

Read More »

Ngày 16.10: Nợ máu các ngôn sứ

Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài người ta mới là kẻ giết các ngôn sứ,

Read More »

Ngày 15.10: Như cây liền cành

Thịt Máu Chúa, dưới hình bánh rượu, được chan hoà trong máu thịt của chúng ta khi chúng ta rước lễ.

Read More »

Ngày 14.10: Chén đĩa và người Pha-ri-sêu

Thường xuyên chú ý tẩy sạch tâm hồn mình bằng bí tích hoà giải.

Read More »