Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 181)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 05.07.2015: Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống trong Hội Thánh, trước hết cần phải vâng phục Hội Thánh.  

Read More »

Ngày 04.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Năng tham dự Thánh Lễ.  

Read More »

Ngày 03.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh.  

Read More »

Ngày 02.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chuyên cần lãnh các bí tích khi tham dự thánh lễ.  

Read More »

Ngày 01.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp.  

Read More »

Ngày 30.06.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XIII Thường Niên

  1. Sống Lời Chúa: Hãy phó thác vào sự quan phòng của Chúa.
 

Read More »

Ngày 29.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống lời Chúa: Chỉ có niềm tin và tình yêu mới chữa lành vết thương tâm hồn con người.  

Read More »

Ngày 28.06.2015: Chúa nhật XIII Thường Niên (B)

Sống lời Chúa: Chỉ có niềm tin và tình yêu mới chữa lành vết thương tâm hồn con người.  

Read More »

Ngày 27.06.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XII Thường Niên

Sống lời Chúa: Hãy khiêm tốn trong cầu nguyện.  

Read More »

Ngày 26.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XII Thường Niên

Sống lời Chúa: Hãy cầu xin Chúa trong mọi hoàn cảnh.  

Read More »