Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 181)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.11: Cho ngày Chúa quang lâm…

Tôi vui lòng đón nhận những hy sinh, vất vả do bổn phận mỗi ngày của mình để được hạnh phúc Nước Trời với Chúa.

Read More »

Ngày 12.11: Chín người kia đâu?

Khi gặp đau khổ, khó khăn, bạn có biết nhận ra ơn Chúa trong lúc này không? Bạn đã xử sự thế nào?

Read More »

Ngày 11.11: Con chỉ là đầy tớ vô duyên!

Dâng lên Chúa lời cảm tạ sau khi bạn làm một việc tốt lành do Lời Chúa đòi hỏi.

Read More »

Ngày 10.11: Sức mạnh của niềm tin

Tôi sẽ tìm cách khắc phục những khó khăn cản trở việc sống đạo, sống ơn gọi của mình như giờ giấc, gia đình, thói quen, sở thích...

Read More »

Ngày 09.11: Ai dại? Ai khôn?

Sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng và duy nhất của tôi.

Read More »

Ngày 08.11: Tiền của hay Nước Trời?

Tôi sẽ tập chia sẻ, giúp đỡ một gia đình nghèo với số tiền hợp khả năng của mình.

Read More »

Ngày 07.11: Cơ may cuối cùng

Bạn dành thời giờ để kiểm tra con cái, xem chúng nay thế nào? sống đạo ra sao? Những người Chúa giao bạn coi sóc hưởng được gì nơi bạn, người quản lý của Thiên Chúa?

Read More »

Ngày 06.11: Chúa luôn đi bước trước

Chúa luôn muốn mỗi chúng ta hãy tìm thấy ý Ngài và quyết tâm đi theo, để không bị lạc lối.

Read More »

Ngày 05.11: Để làm môn đệ Chúa Giê-su

Bạn đang quyến luyến điều gì không phải là thập giá Chúa Ki-tô? Bạn hãy quyết tâm từ bỏ nó.

Read More »

Ngày 04.11: Tiệc vui không thể huỷ

Tôi chan chứa niềm vui vì ý thức rằng tôi được mời tham dự vào bữa tiệc của Chúa hoàn toàn là do lòng quảng đại và sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa.

Read More »