Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 180)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.12: Chúa đến, nhưng…

Viếng thăm một người “bé nhỏ” như viếng thăm Chúa đang nằm trong máng cỏ. Tiếp đón một người như đón Chúa giáng sinh.

Read More »

Ngày 12.12: Nhận biết Chúa

 Ơn cứu độ của Chúa Giê-su có giá trị với tất cả mọi người vì chu toàn thánh ý Chúa Cha chứ không phải theo những chỉ định của con người. 

Read More »

Ngày 11.12: Tầm quan trọng của ngôn sứ

Mỗi ngày nói về Chúa một lần cho người khác.

Read More »

Ngày 10.12: Lời Chúa bổ sức cho tâm hồn

Bắt đầu hôm nay, mở Kinh Thánh, đọc và suy niệm.

Read More »

Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ vô nhiễm tội truyền / Ơn Chúa trời thương ban / Muôn đời trước tôn nhan / Cõi trời thiêng miên viễn

Read More »

Ngày 09.12: Chúa muốn mọi người được cứu độ

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ước gì niềm vui ấy là ý thức mình được Thiên Chúa cứu độ.

Read More »

Ngày 08.12: Xin vâng

Lời “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a vẫn được lặp lại trong đời sống Kitô hữu mỗi ngày.

Read More »

Ngày 07.12: Tiền hô của Đấng Ki-tô

Tôi ý thức mình phải chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh năm nay qua việc dọn đường trên đây.

Read More »

Ngày 06.12: Vô điều kiện

Tâm niệm “Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh” (x. 1Cr 4,7), để sống quảng đại hơn.

Read More »

Ngày 05.12: Được thúc đẩy rao giảng

“Nếu chúng ta đã nhận được tình yêu có sức đem lại ý nghĩa cho cuộc sống mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác"

Read More »