Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 180)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 12.07.2015: Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện, hy sinh, thăm viếng bệnh nhân là những phương thế truyền giáo trong tầm tay mỗi người tín hữu.  

Read More »

Ngày 11.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống đức tin, cậy và mến.  

Read More »

Ngày 10.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Can đảm tuyên xưng đức tin.  

Read More »

Ngày 09.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy mang Tin Mừng đến cho mọi người.  

Read More »

Ngày 08.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Can đảm giới thiệu và nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa.  

Read More »

Ngày 07.07.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Dấn thân vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội.  

Read More »

Ngày 06.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Biểu lộ niềm tin trong mọi hòan cảnh.  

Read More »

Ngày 05.07.2015: Chúa nhật XIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống trong Hội Thánh, trước hết cần phải vâng phục Hội Thánh.  

Read More »

Ngày 04.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Năng tham dự Thánh Lễ.  

Read More »

Ngày 03.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh.  

Read More »