Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 180)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 24.08: Anh em nói Thầy là ai?

Cuộc sống Ki-tô hữu của tôi cần có những thời khắc rút vào sa mạc tâm hồn mình, để tĩnh tâm, để đặt câu hỏi và trả lời với Chúa Giê-su: Trong thực tế, Ngài là ai đối với tôi?

Read More »

Ngày 23.08: Sống tinh thần phục vụ

Làm một việc nhỏ bé mỗi ngày để giúp đỡ người bên cạnh ta.

Read More »

Ngày 22.08: Đức khiết tịnh lên ngôi

Kiên quyết loại trừ mọi ý nghĩ hành vi nghịch với đức khiết tịnh trong các mối quan hệ với tha nhân.

Read More »

Ngày 21.08: Biết chuẩn bị tiệc cưới Nước Trời

Tôi cố gắng dự lễ Chúa Nhật và lễ trọng, trừ khi có những lý do bất khả kháng.

Read More »

Ngày 20.08: Yêu thương vượt quá công bình

Mỗi ngày cố gắng làm một nghĩa cử yêu thương, hay cho, tặng cách vô vị lợi.

Read More »

Ngày 19.08:Theo Chúa, được gì?

Mỗi khi bạn thấy hoang mang nản lòng, mời bạn ngồi xuống, đọc lại Lời Chúa trên đây để gặp được linh dược giúp lên “dây cót”, tăng lực và bồi bổ tinh thần của chúng ta.

Read More »

Ngày 18.08: Điều răn nhỏ mỗi ngày

Tôi sống những điều răn Chúa dạy cách tốt nhất có thể, đặc biệt thực hiện điều răn hiếu thảo với những người thân trong gia đình.

Read More »

Ngày 17.08: Một đức tin “mạnh thật”

Kiên trì cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa để xin Ngài ban cho bạn “một đức tin mạnh thật”.

Read More »

Ngày 16.08: Để trẻ em đến với Chúa

Nỗ lực đấu tranh để xoá bỏ những gương xấu cho trẻ nhỏ.

Read More »

Ngày 15.08: Sống như Mẹ, lên trời với Mẹ

Yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ, và sống như Mẹ là phương thế tốt nhất để sống trọn vẹn ơn gọi là Ki-tô hữu. 

Read More »