Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 179)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 21.07.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XVI Thường Niên

  Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa.    

Read More »

Ngày 20.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Nhận ra phép lạ Chúa ban qua mọi biến cố..  

Read More »

Ngày 19.07.2015: Chúa nhật XVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chúa cần nơi mỗi người chúng ta một tấm lòng, khi làm việc cho Chúa.  

Read More »

Ngày 18.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà giải.  

Read More »

Ngày 17.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Tuân giữ luật bằng tình yêu.  

Read More »

Ngày 16.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy sống yêu thương mọi người.  

Read More »

Ngày 15.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Khiêm tốn đón nhận Lời Chúa.  

Read More »

Ngày 14.07.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng  

Read More »

Ngày 13.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Giúp đỡ Hội Thánh và những người làm tông đồ, cũng là cộng tác vào việc truyền giáo.  

Read More »

Ngày 12.07.2015: Chúa nhật XV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện, hy sinh, thăm viếng bệnh nhân là những phương thế truyền giáo trong tầm tay mỗi người tín hữu.  

Read More »