Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 178)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 07.10: Kính mừng Ma-ri-a

Chuỗi Mân Côi là điều Mẹ quí trọng, tại sao bạn lại không? Bạn hãy kiểm điểm lại cách lần chuỗi Mân Côi của bạn: siêng năng, sốt sắng, cùng với việc suy gẫm các mầu nhiệm?

Read More »

Ngày 06.10: Nước Trời ở giữa chúng ta

“Người thân cận” nhất của bạn hôm nay là ai? Bạn cố gắng tìm ra chia sẻ những gì tốt đẹp nhất với người ấy cách mau chóng và quảng đại.

Read More »

Ngày 05.10: Ơn gọi của Đức Ma-ri-a

Mỗi ngày lần hạt ít nhất một chục và suy ngắm một trong những mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi.

Read More »

Ngày 04.10: Được đóng ấn để hưởng niềm vui Thiên Đàng

Hãy luôn nhủ thầm rằng tên con đã được ghi trên trời.

Read More »

Ngày 03.10: Đức tính của người truyền giáo

Như thầy thuốc mời gọi các bệnh nhân đến chữa trị, Giáo hội là nơi các kẻ có tội được qui tụ để hoán cải và làm hòa với Thiên Chúa.

Read More »

Ngày 02.10: Đừng làm khó thiên thần

Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. 

Read More »

Ngày 01.10: Trên con đường nên thánh

“Lạy Chúa Giê-su Tình Yêu của con, con đã tìm ra ơn gọi của con: ơn gọi của con chính là tình yêu.” Amen.

Read More »

Ngày 30.09: Thập giá chiến thắng sự ác

Tôi quyết tâm có thái độ tích cực và hướng thiện từ trong tư tưởng tới việc  làm, dù phải hy sinh.

Read More »

Ngày 29.09: Nhận ra Thiên Chúa

Theo gương và lời chỉ dẫn của các vị tổng lãnh thiên thần, tôi chỉ tin vào một mình Thiên Chúa vì không ai bằng Ngài. 

Read More »

Ngày 28.09: Tự do để thi hành ý Cha

Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà với anh em.

Read More »