Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 178)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 31.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống gắn bó với gia đình và quê hương.  

Read More »

Ngày 30.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Khi làm việc từ thiện, không phân biệt kẻ dữ người lành.  

Read More »

Ngày 29.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy dọn lòng đón Chúa mỗi ngày.  

Read More »

Ngày 28.07.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, do đó, ai sống tốt và làm điều tốt thì thuộc về Thiên Chúa.  

Read More »

Ngày 27.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy kiên trì làm việc cho Chúa; còn kết quả hãy để Chúa định đoạt.  

Read More »

Ngày 26.07.2015: Chúa nhật XVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chúa ở đâu, thiên đàng ở đó! Năng dự lễ, rước lễ để được có Chúa.  

Read More »

Ngày 25.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần phục vụ.  

Read More »

Ngày 24.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVI Thường Niên

  Sống Lời Chúa: Đọc và cầu nguyện với Lời Chúa trong giờ Kinh tối gia đình.  

Read More »

Ngày 23.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XVI Thường Niên

  Sống Lời Chúa: Vui mừng vì được đọc và suy niệm Lời Chúa.  

Read More »

Ngày 22.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVI Thường Niên

  Sống Lời Chúa: Làm tông đồ cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong âm thầm cuộc sống.  

Read More »