Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 174)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.03: Cứ xin thì sẽ được!

Bạn có cảm nghiệm gì về việc bạn xin mà được Chúa nhận lời không?

Read More »

Ngày 12.03: Dấu lạ Phục Sinh

Bạn chỉ cầu nguyện với Chúa mà thôi hay còn chạy ngược chạy xuôi khấn vái thần này, thần khác?

Read More »

Ngày 11.03: Điều cốt yếu khi cầu nguyện

Bạn chỉ cầu nguyện với Chúa mà thôi hay còn chạy ngược chạy xuôi khấn vái thần này, thần khác?

Read More »

Ngày 10.03: Việc nhỏ, phần thưởng lớn

Những người nhỏ bé ở chung quanh bạn là những người thân của bạn, ngay trong nhà bạn; đó là những người rất tầm thường bạn gặp hằng ngày trên đường bạn đi làm, đi học chẳng hạn. 

Read More »

Ngày 09.03: Những cám dỗ ngàn đời

Quyền lực, danh vọng, lạc thú là những cám dỗ có sức mạnh kỳ diệu từ ngàn đời. 

Read More »

Ngày 08.03: Sám hối

Mùa Chay năm nay, tôi sẽ ăn chay qua hình thức chia sẻ vật chất, thời gian, sự quan tâm với những người đang cần sự chia sẻ này.

Read More »

Ngày 07.03: Ăn chay đúng nghĩa

Mùa Chay năm nay, tôi sẽ ăn chay qua hình thức chia sẻ vật chất, thời gian, sự quan tâm với những người đang cần sự chia sẻ này.

Read More »

Thơ: Tiếng gọi trong sa mạc

Bao mùa Chay đã qua / Con thấy mình vẫn thế / Vẫn lê bước chân hoang / Lang thang giữa chợ đời / Chẳng biết lời hay lỗ / Mãi tìm buôn chuyện người!

Read More »

Ngày 06.03: Giá trị đời người

Mùa Chay là cơ hội thuận lợi để chúng ta xác định lại giá trị thật của đời người, nhất là giá trị của một người xét như là con cái Thiên Chúa.

Read More »

Ngày 05.03: Chớ có phô trương

Nhiều khi ta không phô trương cách thô thiển, huỵch toẹt, ta chỉ phô trương cách khéo léo thôi.

Read More »