Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 171)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 12.06: Theo Chúa giữ luật Chúa

Người đời chạy theo những lối sống bất chấp giới răn của Chúa.  Họ đề cao quyền con người nhưng lại chủ trương giết hại thai nhi trong lòng mẹ.

Read More »

Ngày 11.06: Miễn sao Tin Mừng được loan báo

Bạn đang làm việc với ai để truyền giáo? 

Read More »

Ngày 10.06: Phản chiếu ánh sáng

Truyền giáo chính là bản chất của người Ki-tô hữu, như muối không thể không mặn, ánh sáng không thể không chiếu sáng. Bạn đã ý thức và thực hành sứ mệnh quan trọng ấy như thế nào rồi?

Read More »

Ngày 09.06:Hạnh phúc có thật!

Hãy học với thánh Phan-xi-cô Khó Khăn, người đã thấm nhuần tinh thần Tin Mừng này: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

Read More »

Ngày 08.06: Lửa Thánh Thần, lửa tình yêu

Luôn xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi làm việc.

Read More »

Ngày 07.06: Phần anh, hãy theo Thầy!

Sống trong cộng đồng giáo xứ, trong các hội đoàn, bạn hãy tích cực tham gia, góp phần xây dựng với hết khả năng Chúa ban cho. 

Read More »

Ngày 06.06: Mến Chúa – theo Chúa

Trước khi làm việc gì, bạn dừng lại một giây để dâng lên Chúa tâm nguyện làm việc này vì lòng yêu mến.

Read More »

Ngày 05.06: Nên một trong Đức Ki-tô

Tôi sẽ bắt đầu đáp ứng khát vọng “nên một” của Chúa Giêsu từ gia đình tôi, bằng cách thúc đẩy mọi thành viên sống Tin Mừng cách đích thực hơn.

Read More »

Ngày 04.06: Lời cầu nguyện hiến tế

Mỗi ngày dành ít phút để xin Chúa giúp tôi thánh hóa bản thân.

Read More »

Ngày 03.06:Giờ cao điểm

Có khi nào bạn cảm nghiệm như thể Thiên Chúa chậm trễ ra tay can thiệp hay bạn sẵn sàng chờ đợi cách tích cực đến “giờ” của Chúa?  

Read More »