Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 170)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 05.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Năng tham dự các việc phụng vụ và Bí Tích.

Read More »

Ngày 04.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Mến Chúa và yêu người

Read More »

Ngày 03.06.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Siêng năng đọc và học Thánh Kinh.

Read More »

Ngày 02.06.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Hãy sống tốt đạo đẹp đời.

Read More »

Ngày 01.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Hãy sống và làm hết khả năng mình.

Read More »

Ngày 31.05.2015: Chúa Nhật IX Thường Niên – Lễ Chúa Ba Ngôi

Sống Lời Chúa: Dạy giáo lý và thăm viếng bệnh nhân là một trong những cách thế truyền giáo thiết thực đối với chúng ta.

Read More »

Ngày 30.05.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật VIII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Thành thật đến với Chúa với anh em bằng cả con tim của mình.

Read More »

Ngày 29.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật VIII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Quyết tâm không lợi dụng đền thờ, để làm theo ý muốn của mình.

Read More »

Ngày 28.05.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật VIII Thường Niên

Sống lời Chúa: Cứ yên tâm, đứng dậy đi! Người gọi bạn đấy!

Read More »

Ngày 27.05.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật VIII Thường Niên

Sống lời Chúa: Xin Thầy cho mọi người được ở trong vinh quang của Thầy.

Read More »