Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 170)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 28.11.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện trong mỗi công việc.            

Read More »

Ngày 27.11.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Nhìn lại cuộc sống bản thân để biết ta cần đổi mới những gì.            

Read More »

Ngày 26.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Luôn sống trong ân nghĩa Chúa để sẵn sàng đón chờ Chúa đến.            

Read More »

Ngày 25.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh vì Nước Trời.          

Read More »

Ngày 24.11.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Từ bỏ các tật xấu và tập các nhân đức.        

Read More »

Ngày 23.11.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cách cho qúy hơn của cho.      

Read More »

Ngày 22.11.2015: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống trong vương quốc của sự thật, chúng ta hãy là nhân chứng cho công lý, tình yêu, bình an và niềm hy vọng.        

Read More »

Ngày 21.11.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy sống xứng đáng là con cái Chúa.      

Read More »

Ngày 20.11.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Nghiêm trang đứng đắn trong ăn mặc và tư cách khi đến nhà thờ.      

Read More »

Ngày 19.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Năng học hỏi Lời Chúa và thi hành lời Người.      

Read More »