Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 162)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 07.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cùng với Đức Mẹ, chúng ta thưa với Thiên Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.

Read More »

Ngày 06.10.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Đừng xem thường việc đọc kinh, cầu nguyện.

Read More »

Ngày 05.10.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy nhân từ như Thiên Chúa Cha.

Read More »

Ngày 04.10.2015: Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Biết quý trọng ơn gọi hôn nhân gia đình.

Read More »

Ngày 03.10.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

  1. Sống Lời Chúa: Nguyện cho danh Chúa được cả sáng

Read More »

Ngày 02.10.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Năng nhớ đến các Thiên Thần và cầu nguyện với các Ngài.

Read More »

Ngày 01.0102015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

mc05.jpgTHÁNG MÂN CÔI Sống Lời Chúa: Làm những việc nhỏ bé với tinh thần yêu thương cao cả.

Read More »

Ngày 30.09.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Huấn luyện lương tâm để có thể dễ dàng nghe tiếng Chúa trong lòng mình.

Read More »

Ngày 29.09.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm mỗi ngày.

Read More »

Ngày 28.09.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Thực hành việc bác ái trong cuộc sống mà không mong được đền đáp.

Read More »