Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 162)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 06.06: Mến Chúa – theo Chúa

Trước khi làm việc gì, bạn dừng lại một giây để dâng lên Chúa tâm nguyện làm việc này vì lòng yêu mến.

Read More »

Ngày 05.06: Nên một trong Đức Ki-tô

Tôi sẽ bắt đầu đáp ứng khát vọng “nên một” của Chúa Giêsu từ gia đình tôi, bằng cách thúc đẩy mọi thành viên sống Tin Mừng cách đích thực hơn.

Read More »

Ngày 04.06: Lời cầu nguyện hiến tế

Mỗi ngày dành ít phút để xin Chúa giúp tôi thánh hóa bản thân.

Read More »

Ngày 03.06:Giờ cao điểm

Có khi nào bạn cảm nghiệm như thể Thiên Chúa chậm trễ ra tay can thiệp hay bạn sẵn sàng chờ đợi cách tích cực đến “giờ” của Chúa?  

Read More »

Ngày 02.06: Con đường về Trời

“Không rập theo thói đời này” (Rm 12,2) nhưng vâng phục thánh ý Chúa Cha là con đường mà Chúa Giê-su đã đi qua để chiến thắng thế gian.

Read More »

Ngày 01.06: Rồi Ngài sẽ trở lại

Bạn làm thật tốt bổn phận của bạn ngày hôm nay để cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng.

Read More »

Ngày 31.04: Linh hồn tôi luôn ngợi khen

Noi gương Đức Mẹ, tôi tập sống tâm tình ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù vui, buồn, hay đang gặp nghịch cảnh, lúc nào tâm hồn cũng ngợi khen và tin tưởng vào Chúa.

Read More »

Ngày 30.04: Vui niềm vui của Chúa

Mời bạn chia sẻ cảm nghiệm về niềm vui sâu lắng khi bạn có dịp hy sinh để phục vụ người khác.

Read More »

Ngày 29.04: Nỗi buồn trở thành niềm vui

Sự “tương phản đầy kịch tính” giữa thế gian và các môn đệ Chúa ngày nay là gì?

Read More »

Ngày 28.04: Thánh Thần của Đức Giê-su

Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Vậy, Chúa Thánh Thần có chỗ đứng nào trong bạn khi bạn đọc và suy niệm Lời Chúa?

Read More »