Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 160)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.06.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật X Thường Niên

Sống lời Chúa: Trung thành với lề luật Chúa qua việc chu toàn phận hằng ngày: tham dự Thánh Lễ, giữ Kinh hôm, Kinh mai là làm theo ý Chúa.

Read More »

Ngày 12.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật X Thường Niên

Sống lời Chúa: Hy sinh đền tội, để đáp đền tình yêu của Chúa đã hy sinh cho ta.

Read More »

Ngày 11.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật X Thường Niên

Sống Lời Chúa: Phải loan báo Tim Mừng vì đây là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu.  

Read More »

Ngày 10.06.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật X Thường Niên

Sống lời Chúa: Không tự hào, tự mãn  

Read More »

Ngày 09.06.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật X Thường Niên

Sống lời Chúa: Hãy là muối là men giữa đời

Read More »

Ngày 08.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật X Thường Niên

Sống lời Chúa:  Sống Tám Mối Phúc mỗi ngày

Read More »

Ngày 07.06.2015: Chúa nhật X Thường Niên – Lễ Mình Máu Chúa

Sống lời Chúa:  Rước lễ biến ta giống Chúa: suy nghĩ, nói năng, hành động và yêu thương như Chúa.

Read More »

Ngày 06.06.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa:  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Read More »

Ngày 05.06.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Năng tham dự các việc phụng vụ và Bí Tích.

Read More »

Ngày 04.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật IX Thường Niên

Sống lời Chúa: Mến Chúa và yêu người

Read More »