Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 160)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 20.12.2015: Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Tập biết quan tâm giúp đỡ người khác.              

Read More »

Ngày 19.12.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Hãy phó thác vào tình yêu Chúa .              

Read More »

Ngày 18.12.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Sống vâng phục ý Chúa              

Read More »

Ngày 17.12.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa :Hãy xác tín hơn mỗi khi nghe lời Chúa.              

Read More »

Ngày 16.12.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Quyết chí làm lại cho những điều sai lỗi của mình. Đứng lên sau những lần vấp ngã.              

Read More »

Ngày 15.12.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.              

Read More »

Ngày 14.12.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Sống khiêm nhường với mọi người.              

Read More »

Ngày 13.12.2015: Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Giảm bớt những chi tiêu không cần thiết để có điều kiện làm việc tông đồ.              

Read More »

Ngày 12.12.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Chu toàn bổn phận của mình.              

Read More »

Ngày 11.12.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

Sống lời Chúa : Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày.              

Read More »