Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 160)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.09.2015: Chúa nhật XXIV Thường Niên

Sống Lời Chúa: Như Phêrô, tôi can đảm tuyên xưng đức tin và tình yêu vào Chúa Kitô.  

Read More »

Ngày 12.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Nghe Lời Chúa và thực thi Giáo huấn Chúa Giêsu dạy.  

Read More »

Ngày 11.09.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để ngăn ngừa tội lỗi.  

Read More »

Ngày 10.09.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy biết gieo yêu thương vào nơi oán ghét hận thù.  

Read More »

Ngày 09.09.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi biến cố trong cuộc đời là vác thánh gía theo Chúa.  

Read More »

Ngày 08.09.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XXIII Thường Niên (Sinh nhật Đức Mẹ)

Sống Lời Chúa: Tin Emmanuel, Chúa ở cùng chúng con.  

Read More »

Ngày 07.09.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật bằng cách yêu mến và phục vụ tha nhân.  

Read More »

Ngày 06.09.2015: Chúa nhật XXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Đừng giả điếc làm ngơ trước nổi khổ của tha nhân.  

Read More »

Ngày 05.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Làm việc bác aí trong ngày Chúa Nhật.  

Read More »

Ngày 04.09.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Đừng xét đoán người khác theo vẻ chủ quan của ta.  

Read More »