Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 158)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 15.11.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Quan tâm đến những người bất hạnh.    

Read More »

Ngày 14.11.2015: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đối với những ai mong đợi Chúa với tất cả niềm tin và lòng mến, thì Chúa sẽ là Đấng dẫn dắt vào cõi trường sinh    

Read More »

Ngày 14.11.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Kiên trì, tha thiết nài xin cùng Thiên Chúa.    

Read More »

Ngày 13.11.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa: “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ” .    

Read More »

Ngày 12.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Dọn lòng để đón Chúa bất cứ lúc nào.    

Read More »

Ngày 11.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Hãy biết dùng từ “ cám ơn" trong cuộc sống .    

Read More »

Ngày 10.11.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Hãy làm cho người khác mà không mong đáp đền.    

Read More »

Ngày 09.11.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Ý thức thân xác ta là đền thờ Chúa ngự.    

Read More »

Ngày 08.11.2015: Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Sống Lời Chúa : Mỗi khi làm việc bác ái tôi làm với thái độ nào: làm vì hư danh hay vì tình thương chân thật ?    

Read More »

Ngày 07.11.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa : Hãy khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của.    

Read More »