Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 150)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 08.02.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Sống yêu thương chia sẻ, một nụ cười, một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương… đó chính là đem niềm vui cho người khác.          

Read More »

Ngày 07.02.2016: Chúa Nhật V Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Người Kitô hữu Việt Nam cần làm gì để Lời Chúa có một vị trí tương xứng hơn trong cuộc đời của họ?          

Read More »

Ngày 06.02.2016: Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Nên mọi sự cho mọi người.          

Read More »

Ngày 05.02.2016: Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Nên mọi sự cho mọi người.          

Read More »

Ngày 05.02.2016: Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Trở thành ánh sáng cho trần gian.          

Read More »

Ngày 04.02.2016: Thứ Năm trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Không để của cải vật chất ràng buộc.            

Read More »

Ngày 03.02.2016: Thứ Tư trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Mở rộng lòng mình ra để đón Chúa.            

Read More »

Ngày 02.02.2016: Thứ Ba trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày với niềm cậy trông phó thác.            

Read More »

Ngày 01.02.2016: Thứ Hai trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày với niềm cậy trông phó thác.            

Read More »

Ngày 31.01.2016: Chúa Nhật tuần IV Mùa Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Tin và sống theo Lời Chúa dạy.              

Read More »