Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 140)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 11.05.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.                                  

Read More »

Ngày 10.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Hãy biết cầu nguyện cho Danh Cha cả sáng.                                  

Read More »

Ngày 09.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Ở trong Thầy,  các  con  sẽ  được bình an.                                  

Read More »

Ngày 08.05.2016: Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Ý thức rằng Chúa Giêsu đang ở bên mình và chúc lành cho mình.                                  

Read More »

Ngày 07.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Mọi lời nguyện xin hãy kết hiệp với Chúa Giêsu mà dâng lên Chúa Cha.                                  

Read More »

Ngày 06.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng.                                  

Read More »

Ngày 05.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu độ.                                  

Read More »

Ngày 04.05.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi công việc.                                  

Read More »

Ngày 03.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Hãy tín thác vào tình yêu Chúa.                                  

Read More »

Ngày 02.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Sống Lời Chúa : Chứng tá thiết thực nhất chính là đời sống hàng ngày.                                  

Read More »