Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 130)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 21.08.2016: Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Hãy chiến đấu chống lại cám dỗ mỗi ngày.                                

Read More »

Ngày 20.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Mỗi ngày hãy làm một việc gì tốt cho anh em mình.                                

Read More »

Ngày 19.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Hãy yêu thương kẻ thù mình.                                

Read More »

Ngày 18.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Giữ  mình khỏi  những dính bén trần tục                                

Read More »

Ngày 17.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Nhiệt  thành  trong  công  việc truyền giáo.                                

Read More »

Ngày 16.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Mưu sự tại nhân,  thành sự tại Thiên.                                

Read More »

Ngày 15.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Đón  nhận  mọi  biến  cố  xảy ra trong đời với niềm tin yêu và cảm tạ.                                

Read More »

Ngày 14.08.2016: Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Hy sinh, hãm mình để khắc phục tính hư, nết xấu làm mất lòng Chúa.                                

Read More »

Ngày 13.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Hãy yêu thương tất cả mọi người.                                

Read More »

Ngày 12.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

Sống Lời Chúa : Trung tín với Chúa để trung tín với nhau.                                  

Read More »