Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 10)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 19.12.2018: Người tin Chúa sẽ không thất vọng

Read More »

Ngày 18.12.2018: Lắng nghe tiếng Chúa

Read More »

Ngày 17.12.2018: Sống trong gia đình

Read More »

Ngày 16.12.2018: Dọn lòng đón Chúa

Read More »

Ngày 15.12.2018: Trở thành Ê-li-a

Read More »

Ngày 14.12.2018: Dọn lòng đón nhận Tin Mừng

Read More »

Ngày 13.12.2018: Gioan là sứ thần dọn đường Chúa

Read More »

Ngày 12.12.2018: Luật Chúa thăng tiến ta

Read More »

Ngày 11.12.2018: Tôn trọng mọi người

Read More »

Ngày 10.12.2018: Không ngừng tạ ơn Chúa

Read More »