Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Phim Tư Liệu (page 2)

Phim Tư Liệu

Video: Mừng Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông 10 tuổi

Thánh lễ do cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P. chủ tế, đồng tế với ngài có cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P., quý cha nguyên Bề trên Chánh xứ cùng quý cha đã và đang phục vụ tại Đa Minh

Read More »

Thánh Đường Đaminh Ba Chuông (Giới Thiệu)

Read More »

Video: Nghi thức Gia nhập Tập viện Đa Minh 2015

Lúc 10g sáng ngày 13.8.2015, sau thánh lễ Tiên khấn, quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng lại quy tụ trong nghi thức trao áo Dòng và tiếp nhận tập sinh mới.

Read More »

Video: Thánh lễ khấn lần đầu trong dòng Đa Minh 2015

Sáng 13.8.2015, 20 tập sinh Dòng Đa Minh Việt Nam đã tuyên khấn lời khấn đầu tiên sau khi kết thúc một năm tập trọn theo hiến pháp Dòng.

Read More »

Video: Thánh lễ tạ ơn Linh mục và Khấn trọng 2015

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi   biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! (….)

Read More »

Video: Thánh lễ Khấn Trọng Dòng Đa Minh 2015

Trong số khấn sinh hôm nay có 3 thầy đang sống và phục vụ tại tu viện Alberto – giáo xứ Đa Minh Ba Chuông: thầy Phêrô Nguyễn Văn Đỉnh, thầy Phêrô Nguyễn Phi Khanh và thầy Phêrô Phạm Ngọc Anh

Read More »

Video: Thánh lễ trao tác vụ linh mục 04.8.2015

Các linh mục phải biết chế ngự thân xác và nhớ rằng các linh mục được tuyển chọn giữa loài người để lo việc của Thiên Chúa, chu toàn việc của Thiên Chúa trao phó, không tìm kiếm những gì thuộc về mình mà phải tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kitô…  

Read More »

Video: Thánh lễ tạ ơn của cha Tân Bề trên Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Thánh lễ tạ ơn do cha Tân Bề trên Giuse chủ tế, cùng đồng tế với ngài cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP., cha phụ tá giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng,OP. cùng quý cha Bề trên các Tu viện, quý cha tu viện Alberto, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh...

Read More »

Video: Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Cha thay mặt Tỉnh dòng Đa Minh, cộng đoàn và tu viện Alberto cám ơn cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP. đã can đảm nhận lãnh sứ vụ khó khăn và rất quan trọng trong tinh thần vâng lời

Read More »

Video Giọt máu tình thương dâng kính Thánh Phụ Đa Minh

Mong rằng tâm tình ấy mãi lan tỏa và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng hằng ngày; nhờ đó, cuộc sống trở thành đáng yêu hơn, đáng sống hơn.

Read More »