Home / Phim Tư Liệu

Phim Tư Liệu

Tháo đinh, viếng xác Chúa (Trích đoạn)

Người thì nhập vai các tông đồ, quân dữ, Mađalêna, Nicôđêmô ...; kẻ được chọn để ngắm đứng, dâng hạt, than mồ ; người tham gia đánh trống, chiêng, trắc, lệnh, sênh, phách ; hoặc các dịch vụ chuẩn bị như nấu cơm nếp mật, đắp chiên, treo cờ, dựng rạp, làm nhà mồ, sơn kiệu, trang trí. Tối thiểu thì ai cũng có thể tham gia vai quần chúng. 

Read More »