Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 30)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Nước Trời: kho báu vô giá

Nhiều giá trị khác nhau đã được con người tìm kiếm. Thế nhưng, khi tìm kiếm được, con người vẫn chưa thỏa lòng.

Read More »

Hãy bán hết của cải để được kho báu

Nước Trời đang hiện diện tại đó trước mắt chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta cóđôi tai và đôi mắt để cảm nhận.

Read More »

CN XVI A: Cứ để cả hai cùng lớn…

Khi chúng ta “nhận ra đâu là ý Thiên Chúa”, đó chính là lúc hạt-lúa-đức-tin của chúng ta trở  thành cây lúa trĩu nặng những hạt-bác-ái, hạt-bình-an, hạt-nhẫn-nhục, hạt-từ-tâm. 

Read More »

Hãy hy vọng trong mọi hoàn cảnh

Dụ ngôn phản chiếu lại cuộc đời Đức Giêsu. Người là hạt giống tốt được gieo trồng giữa chúng ta. Trong suốt sứ vụ của Người, kẻ thù đã gieo cỏ lùng nhằm chống lại Người.

Read More »

Xin cho con biết lắng nghe…

Việc Phúc Âm hóa đòi hỏi chúng ta phải làm quen với Lời Chúa, và điều này đòi buộc các giáo phận, các giáo xứ và các nhóm Công Giáo đề ra một chương trình học hỏi Thánh Kinh nghiêm túc và kiên trì

Read More »

Hãy để Lời thấm nhập và sinh hoa kết quả

Chúng ta tin vào Lời Thiên Chúa đã hứa, Lời đó “một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả”.

Read More »

Ách Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng…

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, Ngài để cho chúng ta lựa chọn. Ngài chỉ có thể đứng đó và nói: “Hãy đến cùng tôi… Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng”.

Read More »

Ách Tôi êm ái, gánh Tôi nhẹ nhàng

Thực vậy, Đức Giêsu trao cho chúng ta ách của Người - lời mời gọi đón nhận sứ điệp của Chúa và sự tha thứ cùng với đời sống mới sẽ đến trong cùng sứ điệp đó.

Read More »

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?

Là một người môn đệ của Đức Ki-tô, chúng ta phải có trách nhiệm trả lời, không chỉ trả lời cho Thầy Chí Thánh Giê-su mà còn cho tất cả bàn dân thiên hạ.

Read More »

Hai vị anh hùng vĩ đại về Đức Tin

Qua hai con người rất hữu hạn này, Thiên Chúa đã thi hành một việc vĩ đại. Một khi hai vị biểu lộ đức tin, Thiên Chúa có thể khởi sự việc xây dựng Hội Thánh gồm những người làm chứng nhân danh Đức Giêsu.

Read More »