Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 30)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Con đường thương khó

Giáo Hội đã dành ra một tuần lễ, gọi là tuần Tam Nhật Thánh, bắt  đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá, hầu đưa toàn thể người tín hữu trở về Giê-ru-sa-lem xưa, để chiên ngưỡng lại con đường tử nạn, một con đường mà hôm nay được biết đến với tên gọi là “Via Dolorosa - Con đường thương khó”.

Read More »