Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 20)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Sức mạnh của Lời

Làm sao quý vị có thể khẳng định ai là ngôn sứ thật từ một kẻ giả mạo? Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên, một ngôn sứ chân chính luôn cậy dựa vào Thiên Chúa và sống tốt lành trong cộng đoàn như mục tiêu của mình.

Read More »

Đến mà xem…

Nếu đã nghe, đã đến và đã ở, vâng, đó không chỉ là hành trang cho cuộc hành trình loan báo Tin Mừng của chúng ta, mà còn là bằng chứng thuyết phục mọi người rằng, tôi đã vâng lời mời gọi của Đức Giê-su “đến mà xem”.

Read More »

Chúng tôi đã thấy

Giờ đây, chúng ta hãy để một phút hồi tâm và tự hỏi lòng mình rằng: đã qua  bao nhiêu “mùa sao sáng, đêm Noel Chúa sinh ra đời” , thế nhưng, tôi đã thật sự thấy Người và thờ phượng Người trong Thần Khí và sự thật? 

Read More »