Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 20)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Mầu nhiệm Thập Giá

Người là Con Thiên Chúa và Gioan cho thấy vẻ vinh quang của Người. Dù thế, khi đứng trước cảnh tượng Phục Sinh, những khán giả chúng ta chỉ có thể noi gương “ông Tôma cứng lòng” mà thưa lên rằng, “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi”.

Read More »