Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 20)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Chúng tôi đã thấy

Giờ đây, chúng ta hãy để một phút hồi tâm và tự hỏi lòng mình rằng: đã qua  bao nhiêu “mùa sao sáng, đêm Noel Chúa sinh ra đời” , thế nhưng, tôi đã thật sự thấy Người và thờ phượng Người trong Thần Khí và sự thật? 

Read More »