Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 20)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Nghe giảng Chúa nhật 11 năm C (2010 – 2016)

Tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ : "Tội của chị đã được tha rồi." và ... "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 10 thường niên C (2013 – 2016)

Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.

Read More »

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2016)

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin  

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 10 thường niên C (2013)

Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.

Read More »

Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C (2010 – 2016)

Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2016 (Giới Trưởng thành)

Để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh, vào lúc 17 giờ 30 ngày 16.03.2016, giáo xứ Thánh Đa Minh bước vào ba ngày tĩnh tâm với chủ đề "Vẻ đẹp của Lòng Thương Xót". Giảng phòng do cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm mùa Vọng 2015

Cha Toma Aquimo quảng diễn cho cộng đoàn về lòng thương xót của Thiên Chúa, để mỗi người kitô hữu chúng ta kín múc được lòng thương xót của Chúa, tái khám phá và chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành lòng thương xót của Thiên Chúa.

Read More »

Nghe giảng lễ mừng 10 năm cung hiến Thánh đường

Từ ngôi Thánh đường vật chất, các cha giảng phòng hướng cộng đoàn xây dựng ngôi thánh đường Thiên Chúa muốn ngự trị là chính tâm hồn mỗi người.

Read More »

Nghe giảng Lễ Thánh Đaminh 2015

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Read More »

Nghe giảng Lễ Thánh Đaminh 2014

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? .... "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. ...

Read More »