Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 20)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Nghe giảng Chúa nhật 03 C (2010 – 2016)

Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm mùa Vọng 2015

Cha Toma Aquimo quảng diễn cho cộng đoàn về lòng thương xót của Thiên Chúa, để mỗi người kitô hữu chúng ta kín múc được lòng thương xót của Chúa, tái khám phá và chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành lòng thương xót của Thiên Chúa.

Read More »

Nghe giảng lễ mừng 10 năm cung hiến Thánh đường

Từ ngôi Thánh đường vật chất, các cha giảng phòng hướng cộng đoàn xây dựng ngôi thánh đường Thiên Chúa muốn ngự trị là chính tâm hồn mỗi người.

Read More »

Nghe giảng Lễ Thánh Đaminh 2015

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Read More »

Nghe giảng Lễ Thánh Đaminh 2014

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? .... "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. ...

Read More »

Hãy đi rao giảng Tin Mừng

Đức Giêsu mời gọi chúng ta đơn giản hóa cuộc sống của mình, hãy tập trung vào tầm quan trọng của sứ điệp của Người và ra đi loan truyền sứ điệp ấy.

Read More »

Quyền năng của Thiên Chúa

Chúng ta có thể thấy tại sao bài đọc một được chọn cho ngày hôm nay. Thiên Chúa nói với ông Gióp “từ cơn lốc.” Đấy là biến cố Chúa hiển linh, Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng và sự hiện diện của Người.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 11 thường niên B 2012

"Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Read More »

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2009-2014)

"Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

Read More »

Tôi tin Chúa Thánh Thần

Chúng ta cầu xin Thánh Thần Chúa cho chúng ta ơn can đảm, can đảm để sống vì sự thật, sống cho sự thật, sống tôn trọng sự thật, bởi chỉ có như thế chúng ta mới không hổ thẹn khi cất tiếng tuyên xưng “Tôi tin Chúa Thánh Thần”.

Read More »