Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 108)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Uy Quyền Chúa Triệt Hạ Sự Dữ

Tôi viết bài giảng này vào ngày lễ mục sư Martin Luther King, và một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống da đen đầu tiên ở Mỹ. Chúng ta nghe lời nói đầy hy vọng của ông King với dân chúng cách đây hơn bốn mươi năm. Ông nói đến thời quá khứ, nhưng cũng nói đến thời bây giờ và tương lai xã hội này nữa.

Read More »

Giới Thiệu Chiên Thiên Chúa

Lời giới thiệu này chứng tỏ Gioan biết Chúa Giêsu là ai và cũng chứng tỏ ông ý thức sứ mệnh tiền hô của mình, ông đã chỉ lối cho hai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu. Đây là lời giới thiệu trung thực, đầy can đảm và có mãnh lực thôi thúc hai môn đệ đi theo Chúa.

Read More »

Hành Trình hay là Biến Đổi

Con đường của các môn đệ đến với Ðức Giêsu được mở rộng thêm với lời mời gọi "Hãy đến mà xem" , kèm theo một tình thân mật mà không có gì có thể lật ngược lại. Con đường này diễn ra không phải bằng lời nói nhưng bằng cuộc tiếp xúc với thực tại, bằng việc đi sâu vào cuộc sống và chia sẻ cuộc sống đó. 

Read More »

Liên Đới Với Tội Nhân

Đức Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã quên đi thân phận Con Thiên Chúa của Ngài để bước xuống giòng sông Gio-đan, cũng chính là giòng sông cuộc đời để chia sẻ thân phận con người, để liên đới với nhân lọai nghèo khó và yếu đuối, liên đới với những tội nhân đang cần tình thương và ơn cứu độ. 

Read More »

Tạo Vật Mới Trong Đức Kitô

 Công đồng Vaticano II viết : "Nhờ lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ. Người giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo hội hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì Giáo hội sẽ không trở thành muối của thế gian"

 

Read More »