Home / Nghe giảng – Sống Lời Chúa (page 108)

Nghe giảng – Sống Lời Chúa

Tình thương cứu chữa

Thường ta không thể mang lại sức khỏe thể xác hay sự thuyên giảm cho những anh em bệnh tật, điều đó đã có các bác sĩ, y tá, nhưng ta có một cái gì sâu xa quý giá hơn để mến tặng những anh em ấy, đó là khi tiếp xúc, thăm viếng, ta đem lại cho họ một niềm hy vọng, và sự an ủi chân thật.

Read More »

Quyền năng trên ma quỷ (Mc 1, 21-28)

Thiên Chúa là Đấng có quyền trên cả hồn lẫn xác và cuộc đời chúng ta, Ngài là Đấng duy nhất chúng ta phải tin thờ, còn những ai tin kiêng dối trá, dị đoan thì hãy nhớ một điều này “tin ma ma nhát, tin quỷ quỷ làm”, sẽ mất cả chì lẫn chài... (Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng op).

Read More »

Uy Quyền Chúa Triệt Hạ Sự Dữ

Tôi viết bài giảng này vào ngày lễ mục sư Martin Luther King, và một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống da đen đầu tiên ở Mỹ. Chúng ta nghe lời nói đầy hy vọng của ông King với dân chúng cách đây hơn bốn mươi năm. Ông nói đến thời quá khứ, nhưng cũng nói đến thời bây giờ và tương lai xã hội này nữa.

Read More »

Giới Thiệu Chiên Thiên Chúa

Lời giới thiệu này chứng tỏ Gioan biết Chúa Giêsu là ai và cũng chứng tỏ ông ý thức sứ mệnh tiền hô của mình, ông đã chỉ lối cho hai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu. Đây là lời giới thiệu trung thực, đầy can đảm và có mãnh lực thôi thúc hai môn đệ đi theo Chúa.

Read More »

Hành Trình hay là Biến Đổi

Con đường của các môn đệ đến với Ðức Giêsu được mở rộng thêm với lời mời gọi "Hãy đến mà xem" , kèm theo một tình thân mật mà không có gì có thể lật ngược lại. Con đường này diễn ra không phải bằng lời nói nhưng bằng cuộc tiếp xúc với thực tại, bằng việc đi sâu vào cuộc sống và chia sẻ cuộc sống đó. 

Read More »