Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 (page 8)

GIẢNG LỄ 2013

Video giảng lễ Chúa nhật 23 năm C

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Read More »

Video giảng lễ Chúa nhật 22 năm C

"Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. .. "Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc ..."

Read More »

Video giảng lễ trao tác vụ linh mục 2013

Tại thánh đường Đaminh Ba chuông, sáng thứ ba 06.08.2013, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ truyền chức cho 10 tân linh mục thuộc dòng Đaminh.

Read More »

Video giảng lễ Chúa nhật 21 năm C

Có kẻ hỏi Đức Giêsu : "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?" Người bảo họ : "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được".... (Nhưng) Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Read More »

Video bài giảng chúa nhật 19 năm C (2013)

"Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Read More »

Video bài giảng lễ thánh Đaminh 2013

"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Read More »

Nghe giảng lễ truyền chức linh mục 06.08.2013

Trong thánh lễ truyền chức cho 10 tân linh mục dòng Đaminh sáng 06.08.2013, đức giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã có những lời nhắn nhủ về ý nghĩa vai trò các linh mục, và những lời tâm huyết gửi đến cho tỉnh dòng, cho các tân chức, cho quý ông bà cố và cho toàn thể cộng đoàn.

Read More »

Video bài giảng chúa nhật 18 năm C (2013)

Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." (...) Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

Read More »

Nghe giảng lễ Thánh Đaminh (4 và 8.8.2013)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Read More »

Video : Bài giảng chúa nhật 17 năm C (2013)

"Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

Read More »