GIẢNG LỄ 2013

Nghe giảng thứ tư lễ Tro 2013

Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người... Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Read More »

Nghe giảng ba ngày Tết Quý Tỵ

altĐức Giêsu đáp : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy... Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 04 C (2013)

Đức Giêsu nói : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình... Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Read More »

Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh 2013

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.

Read More »