GIẢNG LỄ 2010

Ngày tĩnh tâm thứ ba kính thánh Đaminh 06.08

Trong thánh lễ chiều mùng 06.08, ngày tĩnh tâm thứ ba chuẩn bị mừng thánh bổn mạng Đaminh, cha PX Đào Trung Hiệu đã chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đaminh đi loan báo Tin Mừng”. Xin giới thiệu thêm bài giảng trong lễ giới trẻ năm 2009, về đề tài “Sống tự do theo tinh thần thánh Đaminh"  

Read More »

Ngày tĩnh tâm thứ hai kính thánh Đaminh 05.08

Chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đaminh thắp sáng ngọn đuốc chân lý”, cha Phanxicô xác định thánh Đaminh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 17 năm C (2010)

"Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (...) Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?"

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 16 năm C (2010)

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ...  

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 15 năm C (2010)

Đức Giêsu nói : "Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta : "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."    

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 14 năm C (2010)

Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi".

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 13 năm C (2010)

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." ... "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."    

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 12 năm C (2010)

Ông Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người... nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy." Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 11 năm C (2010)

Tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ : "Tội của chị đã được tha rồi." và ... "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."    

Read More »

Nghe giảng Lễ Mình Thánh Chúa năm 2010

Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.  

Read More »