Home / Hình Ảnh (page 2)

Hình Ảnh

Video giảng lễ Ngày Truyền Thông Công Giáo

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Read More »

Thiếu Nhi Canh Thức Phục Sinh 2014

Vào lúc 18g00 thứ Bảy ngày 19.04.2014, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đa Minh đã canh thức mừng Chúa Phục Sinh. Thánh lễ do cha quản đốc Giuse Lưu Công Chỉnh chủ tế, cộng đoàn tham dự rất đông.

Read More »