Home / Hiệp Thông

Hiệp Thông

Lời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân Côi

Tôi tha thiết mời gọi toàn thể Gia Đình Đa Minh – các nam tu sĩ, các nữ đan sĩ, các nữ tu sĩ, huynh đoàn giáo dân, các tu hội đời, các huynh đoàn linh mục và giới trẻ - khắp nơi trên toàn thế giới cùng hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi, theo chương trình được tu sĩ Lawrence Lew O.P., - Tu sĩ Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng, - soạn sẵn.”

Read More »

Phiên họp ngoại thường tại Vatican về hậu đại dịch

Các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã nhóm họp sáng ngày 22/4/2020 vừa qua, về việc từ từ mở lại các hoạt động, trong sự tôn trọng các qui tắc y tế chống lây nhiễm coronavirus.  

Read More »

Dời lại một năm Đại hội Gia đình và Đại hội Giới trẻ vì đại dịch

Vì đại dịch Covid-19, Đức Thánh cha Phanxicô đã quyết định dời lại một năm Đại hội các Gia đình Công giáo thế giới, tại Roma và Đại hội Giới trẻ thế giới tại Lisboa, Bồ Đào Nha.  

Read More »

Thánh lễ sắp được tái lập tại Cộng hòa Tiệp

Từ ngày 27 tháng 4 này, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được tái lập tại các thánh đường, tuy rằng số người dự chỉ được nới rộng từ từ.  

Read More »

Thông điệp của các vị Tổng quyền Dòng Đa Minh nhân Lễ Phục Sinh 2020

Read More »

Phản ứng của Tòa Thánh về việc Đức Hồng y Pell được tha bổng

Tòa Thánh chào mừng việc Đức Hồng y George Pell được tòa án tối cao của Australia tha bổng.  

Read More »

Vụ cáo gian Đức Hồng Y Pell: Công lý đã thắng – Alleuia, Alleluia

Read More »

Đức Thánh cha mời gọi các bạn trẻ làm chứng về niềm hy vọng

Vào cuối thánh lễ Chúa nhật Lễ lá, 05/4/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin ngay tại bàn thờ Ngai tòa, bên trong Đền thờ thánh Phêrô.  

Read More »

Sứ điệp Tuần thánh của Đức Thánh cha Phanxicô

Đức Thánh cha mời gọi tận dụng thời điểm này để làm điều thiện, gia tăng tình liên đới với tha nhân, đồng thời chuẩn bị cử hành Tuần thánh trong tinh thần hy vọng một thời điểm tốt đẹp hơn.  

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa Nhật Lễ Lá 2017 – 2020

Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-u kêu lớn tiếng : “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?

Read More »