Home / Hiệp Thông (page 5)

Hiệp Thông

Linh đạo Mẹ Têrêsa Calcutta

Tấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa Calcutta thường in năm dòng chữ sau đây : Kết Quả của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN. Kết Quả của Cầu Nguyện là ÐỨC TIN. Kết Quả của Ðức Tin là TÌNH YÊU. Kết Quả của Tình Yêu là PHỤC VỤ. Kết Quả của Phục Vụ là BÌNH AN

Read More »