Home / Hiệp Thông (page 20)

Hiệp Thông

Nhà Bác ái Vĩnh Lộc: Mùa đông ấm áp

Ước mong những niềm vui nho nhỏ đó, sẽ như nhựa sống được dẫn lưu từ mọi thành phần Huynh đoàn Đa Minh truyền đến quý cụ, để các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích bằng việc cầu nguyện liên lỉ, cầu thay nguyện giúp cho mỗi người định cư khắp nơi trên thế giới,

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa chịu phép rửa (2016)

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

Read More »

Để Lời lớn lên: Mừng Chúa Giáng Sinh 2015

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”

Read More »