Home / Hiệp Thông (page 20)

Hiệp Thông

Video: Diễu hành phò sự sống

Đức Thượng Phụ Kirill của Toà Thượng Phụ Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa nói hôm thứ Năm 22 tháng Giêng là chính quyền Nga phải tìm mọi cách giảm bớt tỷ lệ phá thai “quá sức hãi hùng” tại Nga.

Read More »