Home / Hiệp Thông (page 20)

Hiệp Thông

Lời kinh theo Mẹ về Trời

Noi gương Mẹ, chúng ta bước theo Chúa Cứu Thế để đạt được hạnh phúc viên mãn mà Chúa ban cho Mẹ cũng như chúng ta. Không chỉ ngày chúng ta kết thúc cuộc hành trình của mình, mà ngay hôm nay – ngay lúc này, khi chúng ta còn đang trong cuộc lữ hành nơi trần thế…”

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 30 thường niên B (2015)

Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Read More »

Liên huynh Vinh Sơn: Khóa học tiến cấp

Khi tham dự lớp học, học viên được Ban Giảng huấn truyền hứng khởi say mê truy tầm Chân Lý, hăng hái tầm sư học Đạo mở mang kiến thức, nâng cao tầm nhận thức cho hành trình Đức tin kiên cường, ơn gọi Đa Minh bền vững và triển nở giữa đời thường hôm nay.

Read More »