Home / Hiệp Thông (page 20)

Hiệp Thông

Khoảnh khắc yêu thương

Nhìn lại, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì mình cho đi. Lúc này, chúng tôi càng thấm thía hơn lời Kinh Hòa Bình : “chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.

Read More »

Giáo Xứ Mậu Đông: Hội Chợ Xuân Thiếu Nhi

Nhằm khuyến khích thiếu nhi đi lễ, đi đọc kinh ngày thường cũng như ngày Chúa nhật và đi Chầu Thánh Thể vào trưa Chúa nhật, Cha phụ trách xứ Giuse Trần Văn Diệu, OP., tổ chức phát phiếu cho các em thiếu nhi đi lễ, đi đọc kinh và đi Chầu Thánh Thể.

Read More »

Mùa Xuân Mới cho Đời Dâng Hiến

Cùng với mùa xuân tươi nở, chúng ta bắt đầu Năm Đời Sống Thánh Hiến với những gợi ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp về năm Đời Sống Thánh Hiến (ngày 21.11.2014) nhằm đào sâu căn tính và cổ võ việc dấn thân tông đồ.

Read More »