Home / Hiệp Thông (page 10)

Hiệp Thông

Để Lời lớn lên: Chúa nhật V phục sinh C 2016

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

Read More »

Tháo đinh, viếng xác Chúa (Trích đoạn)

Người thì nhập vai các tông đồ, quân dữ, Mađalêna, Nicôđêmô ...; kẻ được chọn để ngắm đứng, dâng hạt, than mồ ; người tham gia đánh trống, chiêng, trắc, lệnh, sênh, phách ; hoặc các dịch vụ chuẩn bị như nấu cơm nếp mật, đắp chiên, treo cờ, dựng rạp, làm nhà mồ, sơn kiệu, trang trí. Tối thiểu thì ai cũng có thể tham gia vai quần chúng. 

Read More »