Home / Hiệp Thông (page 10)

Hiệp Thông

Để Lời lớn lên: Chúa nhật II mùa vọng năm C

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »

Liên huynh CTTĐ giáo phận Sài Gòn: Lễ cầu hồn

Trong tình yêu của Chúa quan phòng, dù còn sống hay đã chết, trọn cuộc đời chúng ta ở trong tay Chúa, giữa chúng ta với người thân đã khuất không chia cắt, mà người sống và kẻ chết luôn có một sự hiệp thông sâu sắc được gọi là mầu nhiệm các thánh thông công,

Read More »