Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Clip: Nghi thức Thánh hóa Phòng truyền thông giáo xứ

Read More »

Quý Đức Cha thăm viếng, khích lệ và chúc lành Ban Truyền Thông

Read More »

Slides: Chiếc vali hành lý cuối đời

Read More »

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

Read More »

Slides: Gieo nhân nghĩa gặt ân tình

Read More »

Clip nhạc: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA – Bé Anh Khôi – Sr Têrêsa

Read More »

Clip nhạc: TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG 2; St: Sr. Tê-Rê-Sa; Tb: Bé Anh Khôi

Read More »

Clip nhạc: CON MONG GẶP CHÚA – Cs: Anh Khôi – St: Sr Tê-rê-sa

Read More »

Clip nhạc:Thánh Gioan Mai-san; sáng tác Hường Doang, OP; trình bày: Cs Khắc Thiệu

Read More »

Slides: Tình người

Read More »