Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Giáo Dục – Gia Đình (page 32)

Giáo Dục – Gia Đình

Luân lý chuyên biệt 22: Các phẩm chất của đức ái

Con người phải yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả và trên tất cả mọi tạo vật (Đnl 6, 5; Mt 22, 36-38; Mc 12, 30; Lc 10, 27).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Tuy rằng con người không thể thêm gì cho vinh quang nội tại của Thiên Chúa, nhưng có thể thêm vào vinh quang bên ngoài bằng những lời ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa và mong cho nuớc Thiên Chúa phát triển, được nhiều người nhận biết, yêu mến và tôn thờ .

Read More »

Luân lý chuyên biệt 20: Đức ái Kitô giáo

Lòng yêu mến của con người đối với Chúa là sự đáp trả tình yêu Thiên Chúa đã yêu thương con người trước

Read More »

Luân lý chuyên biệt 19: Những tội chống lại đức cậy

Tìm hiểu tội tự phụ, tội tuyệt vọng, tội cam chịu.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 18: Hy vọng mở ra cho tương lai

Hy vọng nói lên tình trạng lữ hành của con người chưa hoàn hảo, và vì thế luôn hướng về cái hoàn hảo trong tương lai.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 17: Hoa quả và những thách thức của đức cậy

  • Kiên trì chịu đựng trong đau khổ: Người kitô hữu sống trong thế giới như bất cứ ai. Họ phải đau khổ, chiến đấu và chết như mọi người. Ơn gọi kitô hữu không giải thoát họ khỏi những bất trắc của cuộc sống.
 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 16: Định nghĩa thần học về đức cậy

Đức cậy là nhân đức siêu nhiên do ơn Chúa ban, nhờ đó con người hy vọng được cứu độ hoàn toàn,

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 15: Đức cậy hay đức hy vọng

Hy vọng là điều kiện sống còn của con người. Không có hy vọng con người sẽ chết.

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 14: Những tội chống lại Kitô giáo

Nguồn gốc cuối cùng của mọi hình thức vô thần hay vô tín là sự kiêu ngạo

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo (tt)

Nguồn gốc cuối cùng của mọi hình thức vô thần hay vô tín là sự kiêu ngạo

 

Read More »