Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Giáo Dục – Gia Đình (page 31)

Giáo Dục – Gia Đình

Luân lý chuyên biệt 33: Các hình thức cầu nguyện

Có bốn hình thức cầu nguyện : tôn thờ ca tụng, cảm tạ, xin ơntạ tội (adoration or praise, thanksgiving, petition and propitiation).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 32: Ý nghĩa và khái niệm về cầu nguyện

Chúng ta cầu nguyện không phải để thay đổi thánh ý Thiên Chúa, nhưng để cho điều Thiên Chúa an bài được thực hiện do lời cầu xin của mình.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 31: Tin nhảm nhí và bói toán

me-tin-di-doan1GLHTCG các số 2116, 2117 cảnh cáo : “ Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán : cậy nhờ Satan hay ma quỉ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai."

Read More »

Luân lý chuyên biệt 30: Mê tín, dị đoan (superstition)

me-tin-di-doan1Nguyên nhân của mê tín, dị đoan là sự dốt nát, thiếu hiểu biết khoa học. Cũng có thể vì nghe những câu chuyện cổ tích, thần tiên thần thoại. Nhưng nguyên nhân chính của mê tín là thiếu lòng tin vào Chúa.  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 28 & 29: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể & Những tội nghịch với việc tôn thờ Thiên Chúa

Tế lễ bên ngoài mà không có lòng đạo, tâm tình bên trong sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa

Sự tôn thờ Thiên Chúa được diễn tả một cách rõ ràng dưới bốn hình thức: lời ca tụng, cầu xin (prayer and praise), hy lễ (sacrifice, sacraments), tôn kính (veneration / cử điệu tôn kính vái lạy), và nhìn nhận Thiên Chúa  (recognition).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa

Mục đích tối hậu của con người và mọi thụ tạo là tôn vinh Thiên Chúa. Chính vì mục đích này mà con người và muôn loài thụ tạo đã được dựng nên.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 25: Trật tự của đức ái

Lòng yêu mến Thiên Chúa phải lớn hơn tình yêu dành cho cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, và lớn hơn cả chính mạng sống của mình nữa

Read More »

Luân lý chuyên biệt 24: Những tội chống lại đức ái

Phải nhận rằng những phong trào chống đối Giáo hội và các thừa tác viên của Giáo hội đôi khi phát sinh từ những yếu đuối và vấp ngã của chính các thành phần trong Giáo hội, từ việc các ngài thiếu tình yêu thương huynh đệ, thiếu khoan dung, thiếu khiêm tốn.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Đời sống chiêm niệm cầu nguyện phải đi trước và là nền tảng cho đời sống hoạt động tông đồ

Read More »