Home / Giáo Dục – Gia Đình (page 30)

Giáo Dục – Gia Đình

Thần học luân lý 22: Các lương tâm hiện thực

Chúng ta cùng tìm hiểu: Lương tâm chân thật và sai lầm, lương tâm cẩn trọng và bất cẩn, lương tâm bối rối, lương tân khắc khe, lương tâm dễ dãi, lương tâm giả dối.

Read More »

Thần học luân lý 21: Tiến trình nhận thức của lương tâm

Hằng ngày, chúng ta có rất nhiều lựa chọn và đưa ra những quyết định, chọn lấy điều này và từ bỏ điều kia. Vậy làm thế nào để có được một chọn lựa nền tảng tích cực?

Read More »

Thần học luân lý 20: Lương tâm tiền luân lý và luân lý

Hiện nay, hạn từ "lương tâm" được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. 

Read More »

Thần học luân lý 19: Lương tâm trong Kinh Thánh

Trong tiếng Do Thái không có hạn từ "lương tâm" cũng không có tác phẩm nào nói về lương tâm. 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền và cuộc quang lâm của Chúa

st-markco
Cuốn sách kết thúc bộ Tân Ước là sách Khải Huyền hướng đến ngày Chúa Kitô sẽ đến để hoàn tất lịch sử và khánh thành vũ trụ mới.

Read More »

Thần học luân lý 18: Những vấn đề luân lý của nhân luật

Nhân luật có giá trị ràng buộc lương tâm con người sống trong cộng đồng.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 18: Thư Hípri và các thư chung

st-markco
Ngoài 13 thư của thánh Phaolô, chúng ta còn có thư gởi tín hữu Hípri của một tác giả khuyết danh, và 7 lá thư của Giacôbê, Phêrô, Gioan và Giuđa, được gọi là thư chung.

Read More »

Thần học Luân lý 17: Định nghĩa nhân luật

Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật, bởi vì trong thực tế nhân luật khiến cho người Kitô hữu, xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị, không thể tránh né.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.2

st-markco
Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn.

Read More »

Thần học Luân lý 16: Tính khả tri của luật tự nhiên

Ở một mức độ nào đó, con người có thể nhận biết những đòi hỏi luân lý, những bổn phận đạo đức đã được khắc ghi và phát xuất từ chính hữu thể con người, điều đó đúng không? Bằng cách nào, nhờ phương tiện nào?

Read More »