Home / Giáo Dục – Gia Đình (page 30)

Giáo Dục – Gia Đình

Thần học Luân lý 16: Tính khả tri của luật tự nhiên

Ở một mức độ nào đó, con người có thể nhận biết những đòi hỏi luân lý, những bổn phận đạo đức đã được khắc ghi và phát xuất từ chính hữu thể con người, điều đó đúng không? Bằng cách nào, nhờ phương tiện nào?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.1

st-markco
Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn.

Read More »

Thần học Luân lý 15: Nội dung của luật tự nhiên

Luật tự nhiên chỉ dạy những điều gì? Khuynh hướng tự nhiên là gì? Có những khuynh hướng tự nhiên nào?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 16: Thánh Phaolô trên đường truyền giáo và các thư của ngài

st-markco
Tiếp theo  các sách Công vụ tông đồ là các thư của thánh Phaolô gởi cho những giáo đoàn và những người ngài đã quan tâm chăm sóc. 

Read More »

Thần học Luân lý 14: Quan niệm về luật tự nhiên

Luật luân lý mặc khải phát xuất từ nguồn mặc khải của Kinh Thánh, vậy luật luân lý tự nhiên phát xuất từ nguồn nào?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 15: Sách Công vụ tông đồ và Hội Thánh buổi ban đầu

st-markco
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sách Công vụ tông đồ, các thư của thánh Phaolô và các thư khác, cuối cùng là sách Khải huyền

Read More »

Thần học Luân lý 13: Lề luật theo thánh Phaolô

Thánh Phaolô thuộc về cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Ngài không chống luật cũng không duy luật. 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 14: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 2

st-markco
Tin Mừng Gioan gọi là Tin Mừng tâm linh vì giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và chiều sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Read More »

Thần học Luân lý 12: Luật mặc khải

Kinh thánh nói gì về luật? Và ý nghĩa của luật với đời sống luân lý để không rơi vào chủ nghĩa duy luật? 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 14: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 1

st-markco
Tin Mừng Gioan gọi là Tin Mừng tâm linh vì giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và chiều sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Read More »