Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Giáo Dục – Gia Đình (page 3)

Giáo Dục – Gia Đình

Slides: Gieo Gì Hôm Nay ?

Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu. Hãy cẩn thận : những gì bạn gieo hôm nay, sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.

Read More »

Slides: 42 lời khuyên của cha mẹ

Read More »

Slides: 40 lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô

Read More »

Thần học Tâm linh 25: Tóm kết cấu trúc kinh nghiệm tâm linh trong Tân ước

Read More »

Thần học Tâm linh 24: Kinh nghiệm tâm linh trong Tin mừng theo thánh Gioan (phần II)

Read More »

Thần học Tâm linh 23: Kinh nghiệm tâm linh trong Tin mừng theo thánh Gioan (phần I)

Read More »

“Chết và sống” của La-da-rô, Đức Giê-su và người tin

Người không đến cứu La-da-rô không phải vì không thương gia đình này, nhưng Người không muốn can thiệp vào quy luật sống, chết thể lý của thân phận con người. Đã là người thì không ai tránh khỏi cái chết.

Read More »

Thần học Tâm linh 22: Kinh nghiệm tâm linh trong các thư của thánh Phaolô (phần II)

Read More »

Thần học Tâm linh 21: Kinh nghiệm tâm linh trong các thư của thánh Phaolô (phần I)

Read More »

Thần học Tâm linh 20: Kinh nghiệm tâm linh trong các văn phẩm của thánh Luca

Read More »