Home / Giáo Dục – Gia Đình (page 20)

Giáo Dục – Gia Đình

Clip: Cái giá của sự tức giận

Cho nên đừng vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình. Tức tối la hét là hành vi của kẻ ngu muội. Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, nhưng tối thiểu chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình làm một con người ngu dại.

Read More »

Clip: Bài học về sự nóng giận

“Hãy tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ” (Châm-ngôn 17:14). Thái độ điềm tĩnh trước cuộc sống sẽ cho chúng ta có những bước đi chắc chắn trong cuộc đời! Sẽ chẳng dễ dàng làm cho chúng ta mất bình tĩnh, đó mới là điều quan trọng!

Read More »