Home / Giáo Dục – Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Clip: Chiếc chén thủng

Loại bỏ những “lỗ thủng” kia đi thì tâm con người mới được bồi đắp hoàn thiện. Chỉ khi đó, tâm người ta mới có thể trở nên thanh tịnh mà cảm thụ được Pháp, đắc được Đạo, không cần nhọc công tìm kiếm nữa.

Read More »