Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Các Bài Giảng Tháng 06-2009

Các Bài Giảng Tháng 06-2009

Các Bài Giảng Tháng 06-2009
 

Việc thâu thanh các bài giảng bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh 2009. Đến tháng 06, vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nên số bài giảng được thâu còn rất hạn chế.

 

Vì thế xin để tổng hợp chung tất cả các bài giảng các Chúa nhật và các ngày lễ lớn trong tháng 06, gồm lễ Thánh Tâm, lễ Thánh Thể, lễ Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ thánh Phêrô Phaolô và cả chúa nhật 13 B nữa.

 

 

Chúa nhật 13 b

Lễ 17g30 ngày 28.06  :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ Phêrô Phaolô

Lễ 19g  ngày 28.06  :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Lễ Thánh Tâm

Lễ 17g30 thứ sáu 19.06  :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Khai mạc năm linh mục và trao các bí tích khai tâm

Lễ 17g30 ngày 21.06 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19g ngày 21.06 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ Mình Máu Thánh

Lễ 09g :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]
(Rước lễ lần đầu)

Lễ 19 g :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 g :

Lm [Download]
Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 19 g năm 2008 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ Chúa Thánh Thần :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]
(Bổn mạng nhóm Thánh Kinh)

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 19g30 :

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]