Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 16.01.2021: Từ bỏ con đường tội lỗi

Read More »

TLO: Chúa nhật 02 thường niên năm B – 16-17.01.2021

Read More »

Ngày 15.01.2021: Sống liên đới trong tình anh em

Read More »

“Các Anh Tìm Gì” ngày 15.01.2021: Vừa tin Chúa, vừa xem bói được không?

Read More »

Tọa đàm: Luân lý Phái tính dưới lăng kính của Thánh Kinh

Read More »

Ngày 14.01.2021: Một trái tim biết cảm thông

Read More »

Sắc lệnh các Ân xá đặc biệt trong Năm kính Thánh Giuse

Để cổ vũ toàn thể Hội Thánh luôn tín thác vào sự bảo trợ thần thế của Đấng Gìn giữ Hài nhi Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định từ hôm nay cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, ngày kỷ niệm Sắc lệnh nói trên

Read More »

Ngày 13.01.2021: Hãy mở cánh cửa tâm hồn

Read More »

Bắc Kinh đóng cửa 155 nơi thờ phượng nhân danh đại dịch

Nhân danh đại dịch Covid-19, chính quyền thành phố Bắc Kinh, bên Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả 155 nơi thờ phượng, mặc dù cho đến nay vẫn nhìn nhận các hoạt động tôn giáo không làm cho người nào bị lây nhiễm Coronavirus.  

Read More »

Đức Thánh cha thay đổi luật cho phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành tự sắc “Spiritus Domini”, Thần Trí của Chúa, thay đổi khoản giáo luật, số 230 triệt 1 để cho phụ nữ được lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ.  

Read More »