Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Author Archives: Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)

Read More »

Ngày 30.3.2020: Từ nay đừng phạm tội nữa

Read More »

TLO: Thứ Hai sau Chúa nhật 05 mùa chay năm A (2020)

Read More »

Ngày 29.3.2020: Loan báo cuộc phục sinh của Đức Giêsu

Read More »

Lạy Chúa, con vẫn tin Ngài…

Vẫn có Chúa ở với chúng ta  “mọi ngày cho đến tận thế”. Vấn đề cỏn lại, đó là chúng ta có đến cùng Chúa Giê-su và thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, có. Con vẫn tin Ngài”,

Read More »

“Chết và sống” của La-da-rô, Đức Giê-su và người tin

Người không đến cứu La-da-rô không phải vì không thương gia đình này, nhưng Người không muốn can thiệp vào quy luật sống, chết thể lý của thân phận con người. Đã là người thì không ai tránh khỏi cái chết.

Read More »

TLO: Chúa nhật 05 mùa chay năm A (năm 2020)

Read More »

Ủy ban Phụng Tự: những lưu ý về trực tuyến Thánh Lễ

Trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay, các tín hữu nên tham dự thánh lễ “phát trực tiếp” để được hiệp thông cách trọn vẹn và sống động, hơn là xem các thánh lễ được “phát lại” trên mạng sau thời điểm đã cử hành.

Read More »

Ngày 28.3.2020: Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 05 Mùa Chay (2017 – 2020)

Người kêu lớn tiếng: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ !” Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo : “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” Trong số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

Read More »