Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 25.10.2020: Yêu thương là chu toàn lề luật

Read More »

Phải là: “hai trong một”…

“Mến Chúa và yêu người” : “chúng không được tách rời trong tâm hồn hoặc trong hành động của chúng ta”. Nói theo cách nói bình-dân-học-vụ, Mến Chúa và Yêu người, “phải là hai trong một”.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 30 thường niên A (2017 – 2020)

Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.

Read More »

Ngày 24.10.2020: Sống trong ân sủng Chúa

Read More »

Gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc

Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, ký kết hồi tháng Chín năm 2018, về việc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Lục và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/10 sau đó, đã được gia hạn thêm hai năm.  

Read More »

TLO: Chúa nhật 30 thường niên năm A – 2020

Read More »

Chương trình phụng vụ tháng 11.2020

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 11 năm 2020

Read More »

Ngày 23.10.2020: Nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa

Read More »

Đức Thánh cha tham dự Gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình

Chiều ngày 20/10/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế lần thứ 34 cầu nguyện cho hòa bình, do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Roma, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, với chủ đề: “Không ai được cứu thoát một mình - Hòa bình và tình Huynh đệ”.  

Read More »

Ngày 22.10.2020: Làm cho ngọn lửa mến cháy bùng

Read More »