Home / Author Archives: Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Sống đạo… chính là tử đạo

Nói rõ hơn, nhắc đến điều này là để chúng ta xem đó như một lời nhắc nhở cho người  “chứng nhân” của Thiên Chúa.  Một lời nhắc nhở, rằng: hoa trái của người chứng nhân chính là “dấu chỉ” về  cách sống đạo của người chứng nhân.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 33 thường niên B (2015-2018)

Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

Read More »

Ngày 17.11.2018: Cầu nguyện không ngừng

Read More »

ĐGH tiếp Giáo Hoàng Học Viện Piô Mỹ châu la tinh

ĐGH nhắn nhủ các linh mục sinh viên của Giáo hoàng học viện Piô Mỹ châu hãy hiệp thông với nhau và gắn bó với dân chúng.

Read More »

TLO: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Read More »

ĐTC tiếp Đại Hội Đồng Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem

Trong buổi tiếp kiến sáng 16-11-2018, dành cho Đại Hội đồng Hội hiệp sĩ Thánh Mộ, ĐTC nhiệt liệt cám ơn và khích lệ Hội tiếp tục dấn thân trợ giúp Giáo Hội tại Thánh Địa, cũng như săn sóc giúp đỡ người nghèo.

Read More »

Ngày 16.11.2018: Sống giới luật yêu thương

Read More »

Mừng thánh Alberto, Bổn mạng Tu viện 2018

Cách riêng cho quý Cha và quý Thầy trong Tu viện luôn hồn an xác mạnh, xin Thánh nhân luôn đồng hành và chở che để quý Cha và quý Thầy luôn biết noi theo gương nhân đức của Thánh nhân đem hết những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Read More »

Videos: Giảng lễ các thánh Tử đạo Việt Nam (2013 – 2017)

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.

Read More »

Ngày 15.11.2018: Nước Chúa trong lòng ta

Read More »