Home / Author Archives: Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Chương trình phụng vụ tháng 06.2019

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 06 năm 2019

Read More »

Ngày 21.5.2019: Sống phó thác

Read More »

Ngày 20.5.2019: Mở lòng đón Thần Khí Chúa

Read More »

Phải yêu như Thầy Giê-su…

Lời truyền dạy của Thầy Giê-su, lời truyền dạy rằng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Vâng, là một Ki-tô hữu, chúng ta  “phải yêu như Thầy Giê-su”.

Read More »

Ngày 19.5.2019: Yêu như Chúa yêu

Read More »

Ngày 18.5.2019: Gặp Chúa Giêsu mỗi ngày

Read More »

TLO: Chúa nhật 05 Phục Sinh năm C

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật V phục sinh C 2016

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 sư huynh La San

ĐTC mời gọi các sư huynh La San tiếp tục đào sâu và noi gương thánh Gioan Baotixita La San hăng say quan tâm đến những người rốt cùng và bị gạt bỏ.

Read More »

Ngày 17.5.2019: Hạnh phúc vì có Chúa

Read More »