Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Chúc mừng cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Read More »

Ngày 13.12.2019: Đức Khôn Ngoan

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 03 mùa Vọng năm A (2016 – 2019)

Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng?

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật III mùa vọng (2010 – 2019)

Đức Giêsu trả lời : "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

Read More »

Ngày 12.12.2019: Ai có tai thì nghe

Read More »

Cầu nguyện cho Tỉnh Hội Dòng Đa Minh Việt Nam

Cha nguyên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà đã khởi sự Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội Dòng Đa Minh Việt Nam như thế, trong thánh lễ sáng nay, 8.12.2019, cùng với hơn 40 nghị huynh và anh em phục vụ Tỉnh hội.

Read More »

Clip: Món quà Giáng Sinh đặc biệt

Read More »

Ngày 11.12.2019: Hãy đến cùng tôi

Read More »

Ngày 10.12.2019: Đi tìm chiên lạc

Read More »

ĐHY Tagle được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo

Đức Thánh Cha bổ nhiệm ĐHY Antonio Tagle, hiện là Tổng giám mục TGP Manila, Philippines, làm Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, hay thường gọi là Bộ Truyền Giáo.

Read More »