Home / 2019

Yearly Archives: 2019

ĐTC gởi sứ điệp cho Ngày Truyền giáo 2019

ĐTC gởi sứ điệp cho ngày truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.

Read More »

Slides: Kẻ đeo mặt lạ

Read More »

Ngày 11.6.2019: Chiếu tỏa ánh sáng Chúa

Read More »

Ngày 10.6.2019: Cùng Mẹ sống thánh

Read More »

Chúa Thánh Thần: “bạn đồng hành của chúng ta”

“Chúng ta phải tự hỏi mình: đâu là vị trí của Ngài trong đời sống chúng ta, ‘bởi vì bạn không thể bước đi trong đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần’. Chúng ta phải xin Thiên Chúa ban ơn để hiểu thông điệp này: bạn đồng hành của chúng ta là Chúa Thánh Thần”.

Read More »

Ngày 09.6.2019: Để Chúa Thánh Thần biến đổi

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2016 – 2019)

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Read More »

Ngày 08.6.2019: Đừng quá soi mói

Read More »

TLO: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

Read More »

ĐC. Đinh Đức Đạo được bổ nhiệm là thành viên Bộ Giáo dục Công giáo

ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, làm thành viên Bộ Giáo dục Công giáo.

Read More »