Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019

Read More »

Ngày 17.12.2019: Gia phả của Đức Giêsu Kitô

Read More »

Ngày 16.12.2019: Phép rửa của Gio-an bởi đâu mà có?

Read More »

Hội đồng Giám mục Nam Phi ca ngợi tiến bộ của tân chính phủ

Hội đồng Giám mục Nam Phi ca ngợi tiến bộ của chính phủ mới tại nước này từ gần hai năm qua, nhưng kêu gọi tiếp tục công trình cải tổ.  

Read More »

Giáo Hội sắp có thêm 28 chân phước mới

Giáo Hội sắp có thêm 28 vị chân phước mới, trong đó có 27 vị đã chịu tử đạo trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha, từ 1936 đến 1939.

Read More »

Đức Giê-su: Ngài thật sẽ đến

Cuối cùng, một khi chúng ta “nghe biết những việc Đức Ki-tô đã làm”, nói mà không sợ thiên hạ cười, chúng ta sẽ thốt lên rằng: Đức Giê-su, thật là Đấng phải đến.

Read More »

Ngày 15.12.2019: Sứ giả của Chúa

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật III mùa Vọng năm A (2016 – 2019)

“Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Read More »

Ngày 14.12.2019: Ông Ê-li-a đã đến rồi

Read More »

TLO: Chúa nhật 03 mùa Vọng năm A

Read More »